اطلاعیه شماره ۱۴ کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه


همکاران گرامی و ارجمند: 
ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی اعضای جامعه دانشگاهی، براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور بشماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹  جزییات مفاد مصوبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱.وفق مقررات و تحت نظر مقام مافوق حضور فیزیکی همکاران برای انجام امور حفاظت فیزیکی و برخی امور خدماتی و حفاظت تاسیساتی دانشگاه و به تعداد و ساعات الزامی است. باتوجه به وضعیت نارنجی در شهر گرگان، فعالیت کارکنان دانشکده‌ها و حوزه های ستادی مسئول ارائه خدمات به دانشجویان، دانش آموختگان، امور مالی و اداری به تشخیص مدیر مربوطه با رعایت میزان ۵۰درصد از تمامی کارکنان دانشگاه با هماهنگی امور اداری دورکاری برنامه‌ریزی گردیده و از روز سه شنبه ۱۱خرداد لازم الاجرا است. برای این دسته از همکاران ساعت کار حضوری در دانشگاه از ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ خواهد بود.
۲.کارکنانی که در حالت دورکاری هستند وفق دستور مقام مافوق باید به صورت تمام وقت در ساعات کاری معمول دانشگاه به انجام امور اداری و محوله بپردازند. مدیران حوزه‌ها مکلفند وظایف کاری عضو دورکار را تعیین و روند انجام کار و گزارش پیشرفت کار را شخصاً رصد نمایند. بجهت پیشگیری از ایجاد اختلال در امورجاری و پاسخگویی به ارباب رجوع، درصورت تشخیص مدیر واحد حضور در محل خدمت الزامی میباشد.
۳.پذیرش دانشجوی جدید در خوابگاه و آزمایشگاه براساس ضوابط اعلام شده از سوی معاونت های دانشجویی، آموزشی و پژوهشی بنابر ضرورت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام می پذیرد. حضور کارشناسان آزمایشگاه با هماهنگی ریاست دانشکده و تایید ضرورت انجام و ارائه خدمات ضروری است.
۴.مصوبات پیشین درخصوص همکاران دارای بیماری های زمینه ای و خاص ، ابتلای اعضای خانواده به بیماری های تنفسی، دروکاری بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال و دورکاری همکاران بالای ۵۵ سال کمافی السابق با اطلاع مدیر واحد و مدیر اموراداری قابل اجرا می باشد.
۵.نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر هر واحد است، در ضمن مدیریت امور اداری، دفتر نظارت و ارزیابی و حراست دانشگاه  نیز بر آن امور نظارت خواهد داشت.

کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه  ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ تاریخ برگزاری اطلاعیه : 10 / 03 / 1400
 ارسال کننده :   روابط عمومی