اطلاعیه شماره ۱۰ کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه


اطلاعیه شماره ۱۰ کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد:

همکاران گرامی و ارجمند

همانگونه که استحضار دارید شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور به گونه ای شده است که ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدیدی برای جلوگیری از گسترش بیش از آن هستیم. در این رابطه و پیرو دستورالعمل های صادر شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه مقرر گردید تا از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی بطورکلی شیوه انجام فعالیت های کاری در دانشگاه به ۲شیوه حضور فیزیکی و دورکاری در نظر گرفته شود. جزییات مفاد مصوبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ستاد دانشگاه به شرح ذیل و جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد:

۱- وفق مقررات و تحت نظر مقام مافوق حضور فیزیکی همکاران برای انجام امور حفاظت فیزیکی و برخی امور خدماتی و حفاظت تأسیساتی دانشگاه و به تعداد و ساعات لازم اجباری است. در دیگر موارد حضور فیزیکی یک سوم کارکنان هر حوزه در محیط کار در هر نوبت کاری به تشخیص مدیر حوزه مربوطه ممکن خواهد بود و پس از تأیید مدیریت امور اداری اجرایی می گردد. برای این دسته از همکاران ساعت کار حضوری در دانشگاه از ۰۰: ۸ صبح لغایت ۱۳:۳۰ خواهد بود. دیگر همکاران دورکاری خواهند کرد.

تبصره: همکارانی که به تشخیص مدیر مربوطه نیاز به حضور ساعات بیشتری در محل کار باشد، باید تا اتمام کار در محیط کار حضور داشته باشند.

۲- کارکنانی که در حالت دورکاری هستند وفق دستور مقام مافوق باید به صورت تمام وقت در ساعات کاری معمول دانشگاه به انجام امور اداری و محوله بپردازند و در صورت نیاز به حضور عضو دورکار در محیط کار در هر ساعت اداری، وی شخصاً ملزم به حضور در محل کار خواهد بود. مدیران حوزه ها مکلفند وظایف کاری عضو دورکار را تعیین و روند انجام کار و گزارش پیشرفت کار را شخصاً رصد نمایند.

۳- با توجه به ضرورت اتمام پروژه های حساس، رساله ها و پایان نامه های جاری دانشجویان نیازمند به ادامه کار در آزمایشگاه، ضرورت دارد کارشناسان آزمایشگاه ها به منظور تسریع امور، تمام وقت با هماهنگی مسئول مربوطه در محیط کار حضور یابند. ساعت ورود و خروج دانشجویان در محیط آزمایشگاهی باید از سوی کارشناس مربوطه بطور روزانه ثبت شود. در عین حال پذیرش جدید یا تمدید حضور دانشجویان در محیط دانشگاه، استفاده از فضای خوابگاهی یا آزمایشگاهی و کارگاهی از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تا اطلاع ثانوی مستلزم دریافت مجوز های مربوطه با توجه به شرایط جدید است .

۴- بطورکلی آموزش مجازی در دانشگاه وفق برنامه نیم سال ادامه خواهد داشت و نظارت بر حسن اجرای آن و فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی بر عهده روسای دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه است.

۵- حضور اعضای هیأت علمی در محیط دانشگاه الزامی نیست و در خارج محیط دانشگاه نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان اقدام نمایند.

۶- برگزاری همایش و نمایشگاه و موارد مشابه و همچنین استفاده از فضاهای ورزشی تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

۷-رعایت کلیه اصول بهداشتی مورد تأکید ستاد ملی مبارزه با بیماری های همه گیر مورد انتظار است، در صورت مشاهده هر گونه تخلف برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

۸- افراد دارای بیماری های زمینه ای خاص هستند پس از تأیید پزشک معتمد با نظر حوزه محل خدمت و پس از بررسی و تأیید مدیر امور اداری دانشگاه از رعایت الزام حضور مستثنی هستند.

۹- کارکنانی که خود یا بستگان درجه ۱ آنها که در تماس مستقیم با مبتلایان به بیماری های تنفسی (کووید ۱۹) هستند موظف به اعلام شرایط خود با تکمیل فرم اظهاری سلامت به مدیر امور اداری هستند.

۱۰- نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر هر واحد است، در ضمن دفتر نظارت و ارزیابی و حراست دانشگاه نیز بر آن امور نظارت خواهد داشت. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 25 / 8 / 1399
 ارسال کننده :   مدیر سیستم