قطعی شبکه اینترنت مورخ 1400/02/29، ساعت 21 الی 24


به اطلاع کاربرات گرامی میرساند در راستای بهبود خدمات شرکت پیمانکار دانشگاه، شبکه اینترنت در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۴ چهارشنبه مورخ ۲۹ /۲ /۱۴۰۰ دچار قطعی و اختلال خواهد بود. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 29 / 02 / 1400
 ارسال کننده :   مدیر سیستم