اطلاعیه آخرین مصوبات کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص آموزش حضوری


 کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اطلاعیه‌ای را در خصوص آموزش حضوری دانشجویان صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: کلیه کلاس های دانشجویان مقطع دکتری از روز شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۹ صرفاً به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

کلیه آزمون‌های پایانی نیمسال جاری مقطع دکتری به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 کلاس‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی همچنان به صورت مجازی برگزار می‌شوند و تغییرات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه، به اداره امور خوابگاه‌های معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

اقامت درخوابگاه‌ها، حضور در کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های دانشگاه منوط به تکمیل واکسیناسیون با ارائه گواهی مربوطه و رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد. تبعات ناشی از عدم اقدام لازم به عهده دانشجویان خواهد بود. برای معدود دانشجویان دارای مستندات پزشکی مبنی بر عدم حضور در دانشگاه مطابق با مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

دانشجویان لازم است قبل از حضور در کلاس به مرکز مشاوره معاونت دانشجویی برای دریافت تایید گواهی واکسیناسیون مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 24 / 08 / 1400
 ارسال کننده :   روابط عمومی