عنوان خبر تصویری :  بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ 5 آبان 1400


متن خبر :   

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران با هدف بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزهای پنجم و ششم آبان ماه، با حضور  پژوهشگران، محققان و اساتید سراسر کشور برگزار شد.


تعداد تصاویر :  31 مورد