عنوان خبر تصویری :  نشست مشترک سفیر استرالیا در ایران با رییس دانشگاه ـ 18 اردیبهشت 1401


متن خبر :   

با هدف افزایش همکاری‌ها و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های استرالیا، نشست مشترک سفیر کشور استرالیا در ایران با رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با حضور نماینده وزارت امور خارجه در استان گلستان، هجدهم اردیبهشت ماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار شد.


تعداد تصاویر :  11 مورد