عنوان خبر تصویری :  حضور معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه ـ 4 خرداد 1401


متن خبر :   

نشست معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با عوامل اجرایی آزمون‌های در استان گلستان، چهارم خرداد ماه در سالن خلیج فارس دانشگاه برگزار شد.


تعداد تصاویر :  15 مورد