عنوان خبر :  تکریم و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه


جلسه تکریم و معارفه مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  دانشگاه، ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۱ با حضور معاون پژوهشی و همچنین مدیران و کارکنان کتابخانه در محل کتابخانه  مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی فر به عنوان مدیر جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه معرفی و از زحمات جناب آقای دکتر محمد هادی پهلوانی مدیر قبلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدرداتی به عمل آمد.

خبر