عنوان خبر :  حمایت های مالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه در سال 1399


در راستای حمایت از واحدهای فناور، جوانان خلاق و پژوهشگران مستقر در مرکز رشد دانشگاه و با موافقت دکتر نجفی‌نژاد، رئیس دانشگاه، از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه حمایت مالی شد.

این حمایت‌ها با هدف رفع نیازهای مقدماتی برای دستیابی به ایده‌های نو صورت گرفته است.

گفتنی است: حمایت‌های مالی صورت گرفته طی دو مرحله در بهمن و اسفند ماه 1399 انجام شد که در مرحله اول به 8  شرکت فعال مبلغ 1200 میلیون ریال و در مرحله دوم به 12 شرکت فعال، مبلغ 1800 میلیون ریال پرداخت گردید.‌‌

لازم به ذکر است: این حمایت‌های مالی مطابق با اساسنامه مرکز رشد و در صورت موفقیت‌های پژوهشی و خلاقانه واحدهای فناور، انجام می‌گردد.

خبر