عنوان خبر :  انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور


مدیر کل فرهنگی و اجتماعی و دبیرشورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال حکمی دکتر سید مهدی جعفری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به عنوان مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور منصوب کرد.

در حکم ایشان آمده است: نظر به مراتب تعهد، دانش، سوابق موثر اجرایی و روحیه همکاری و همدلی با دانشجویان، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان «مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و در سایه جلب مشارکت گسترده دانشجویان علاقمند، در ساماندهی و هدایت ایده‌های خلاقانه و مستندسازی و انتقال دانش فنی به اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی موفق باشید.

خبر