عنوان خبر :  در یازدهمین کنگره اسلامی ایرانی پیشرفت: تجربه‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آینده‌نگاشت تعالی در مسیر اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شد.


یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت آغاز اجرا و تقسیم کار ملی، ۲۸ تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه به دو صورت حضوری و مجازی برگزار و طی آن آینده‌نگاشت تعالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در کارگروه علم، خردورزی و پیشرفت معرفی و آموزه‌های چارچوبی و روش‌شناسی و نیز، دلالت‌های نهادی مدیریتی آن برای حکمرانی متعالی منظومه دانشگاهی کشور ارائه شد.

الگو آینده‌نگاشت تعالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تحقق خردجمعی فعالان زیست‌بوم دانشگاهی برای ترجمان عملی اسناد راهبردی بالادستی نظیر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نیز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است و مسیر تکامل دانشگاه را در چشم‌انداز ۱۴۲۵ با رویکرد آینده‌نگر ترسیم می‌کند.

گفتنی است: این الگو در سال ۱۴۰۱ به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه اقدام زیست‌بوم نوآوری دانشگاه با رویکرد حمایت از تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین قرار گرفته است.

 لازم به ذکر است: کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که علاوه بر کمک به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت، هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل‌گیری موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه‌ی راه تدوین آن، دنبال می‌‌کنند. 

طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌‌افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستری مناسب برای پاسخگویی به برخی از پرسش‌‌های بنیادین و کلان الگو و تبادل‌نظر در مورد آن‌ها را بوجود آورد.

خبر