شیوه نامه نحوه امتیاردهی به پروژه های علمی فناوری زودبازده
فایل دارد .          دریافت فایل