دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، میراث علمی، فرهنگی و تاریخی کشور


قدیمی‌ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در شمال ایران است. این دانشگاه فعالیت خود را با 28 دانشجو از سال 1336 با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان آغاز کرده است.

این دانشگاه به عنوان یک میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان، پیوندی عمیق با جامعه خود داشته و این پیوند روز به‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. امروزه با تغییر نگاه از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه نسل سوم، دغدغه اصلی همکاران بیش از پیش بر حل مشکلات جامعه متمرکز شده است.

راه‌اندازی کلینیک مادر تخصصی، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه، راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور، ایجاد پارک کسب و کار دانشجویی، راه‌اندازی دفتر مهارت آموزی و مهارت شغلی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، راه‌اندازی خانه طبیعت، حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، اجرای طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای، راه‌اندازی مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی، مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری مبلمان و فرآورده‌های چندسازه چوبی و مجتمع نوآفرینی دانشگاه گام‌های بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه جامعه محور و پیوند با جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است.

هم اکنون بيش از 4000 دانشجو در 108 رشته دانشگاهي شامل 24 رشته کارشناسي، 57 رشته کارشناسي ارشد و 34 رشته دکتري تخصصي و در 9 دانشکده و 27 گروه آموزشي در اين دانشگاه تحصيل مي‌کنند. 2 پرديس اصلي دانشگاه (پرديس مرکزي و پرديس جديد) به همراه 95 آزمايشگاه و کارگاه تخصصي، 12 نشريه تخصصي، 100 هکتار مرتع آموزشي و پژوهشي، 35 هکتار مزرعه آموزشي و پژوهشي و 3000 هکتار جنگل آموزشي و پژوهشي امکان آموزش نظري،  عملي و فناورانه را بيش از پيش براي دانشجويان فراهم کرده است.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 05 بهمن 1399 - 08:47