دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، میراث علمی، فرهنگی و تاریخی کشور


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قدیمی‌ترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در شمال ایران است. این دانشگاه فعالیت خود را با 28 دانشجو از سال 1336 با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان آغاز کرده است.

این دانشگاه به عنوان یک میراث علمی، فرهنگی و تاریخی استان گلستان، پیوندی عمیق با جامعه خود داشته و این پیوند روز به‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. امروزه با تغییر نگاه از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه نسل سوم، دغدغه اصلی همکاران بیش از پیش بر حل مشکلات جامعه متمرکز شده است.

راه‌اندازی کلینیک مادر تخصصی، رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه، راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور، ایجاد پارک کسب و کار دانشجویی، راه‌اندازی دفتر مهارت آموزی و مهارت شغلی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، راه‌اندازی خانه طبیعت، حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، اجرای طرح‌های کلان ملی و منطقه‌ای، راه‌اندازی مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری صنایع غذایی، مجتمع آموزشی، پژوهشی و فناوری مبلمان و فرآورده‌های چندسازه چوبی، مجتمع نوآفرینی دانشگاه و مجتمع نوآوری دانشگاه گام‌های بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه جامعه محور و پیوند با جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است.

هم اکنون بيش از 3000 دانشجو در 112 رشته دانشگاهی شامل 18 رشته کارشناسی، 58 رشته کارشناسی‌ارشد و 36 رشته دکتری تخصصی و در 9 دانشکده و 27 گروه آموزشی در اين دانشگاه تحصيل می‌کنند. 2 پرديس اصلی دانشگاه (پرديس مرکزی و پرديس جديد) به همراه 95 آزمايشگاه و کارگاه تخصصی، 12 نشريه تخصصی، 100 هکتار مرتع آموزشی و پژوهشی، 35 هکتار مزرعه آموزشی و پژوهشی و 3000 هکتار جنگل آموزشی و پژوهشی امکان آموزش نظری،  عملی و فناورانه را بيش از پيش برای دانشجويان فراهم کرده است.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 21 آبان 1401 - 11:00