معرفی ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر شعبان شتایی

محل اخذ دکترا: دانشگاه تهران

تخصص: جنگلداری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: shataee@gau.ac.ir

تلفن دفتر ریاست: 32224080ـ017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 21 آبان 1401 - 10:13