معرفی ریاست دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر علی نجفی‌نژاد

محل اخذ دکترا: ایران

تخصص: آبخیزداری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: najafinejad@gmail.com ـ najafinejad@gau.ac.ir

تلفن دفتر ریاست: 32224080ـ017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 05 دی 1399 - 17:23