مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی


مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

دکتر علی حاجی بگلو

عضو هیات علمی و استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه

تلفن: 32221525-017          داخلی 212

پست الکترونیکی: alihajibeglou@gmail.com


مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه

هادی آمر

تلفن: 32224080-017          داخلی 253

پست الکترونیکی: hd.amer@yahoo.com


کارشناس حوزه ریاست

روح اله مهدوی

تلفن: 32224080-017          داخلی 253

فکس: 32227867-017

پست الکترونیکی: ruhimahdavi702@gmail.com


کارشناس و مسئول دفتر مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

زهرا الازمنی

تلفن: 32221525-017          داخلی 212

فکس: 32225072-017

پست الکترونیکی: alazmani.zahra14@gmail.com


مسئول دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه

لیلا جلیلی

تلفن: 32221525-017          داخلی 204


مسئول  روابط عمومی دانشگاه

سید کمال میرشمسی

تلفن: 32231003-017   


کارشناس روابط عمومی دانشگاه

رضا قلیش‌لی

تلفن: 32430523-017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 آبان 1402 - 22:30