بروشورهای دانشگاه


معرفی دانشگاه
شامل مطالب: معرفی دانشکده‌ها و گروه‌های دانشگاه و آمارهایی از تعداد اعضای هیات، دانشجویان و ...

دانلود فایل


مجتمع نوآوری
شامل مطالب: معرفی مجتمع و مراحل ساخت پروژه

دانلود فایل


گزارش اقدامات توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه تا سال 1399

شامل مطالب: معرفی پروژه‌های عمرانی دانشگاه

دانلود فایل

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 03 مهر 1400 - 11:34