هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان


هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1376 با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات و ارتقاء سطح سلامت اداری کارکنان این دانشگاه تأسیس شد. این هیأت در حال حاضر دارای سه عضو اصلی می‌باشد که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت سه سال جهت رسیدگی به این امور منصوب شده اند.

رسیدگی به پرونده ها در این هیأت، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/07/27 هیأت وزیران و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 11/47784 مورخ 1378/08/29 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است.

 هیأت بدوی در صورت دریافت شکایت و یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری، بازرس های هیأت های عالی نظارت، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و یا نقض آراء توسط دیوان عدالت اداری، شروع به رسیدگی می‌نماید. در مواردی که پرونده یکی از کارکنان در هیأت بدوی تحت رسیدگی ‌باشد هرگونه تصمیم گیری در خصوص حالت استخدامی وی (بازنشستگی، انتقال، ماموریت و ...) منوط به کسب تکلیف از این هیأت می‌باشد. آراء صادره در هیأت بدوی در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد و یا آراء قابل تجدید نظری که متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

معرفی اعضا صندوق الکترونیکی ثبت شکایات

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 13 اسفند 1402 - 10:38