لیست اعضای هیئت علمی


 


تعداد : 197 مورد

ردیف
نام خانوادگی , نام
دانشکده
گروه آموزشی
رتبه علمی
آدرس صفحه خانگی
1
شیلات و محیط زیست
طراحي و ارزيابي محيط زيست
استادیار
2
مهندسی چوب و کاغذ
علوم و مهندسي کاغذ
استادیار
3
مهندسی آب و خاک
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استاد
4
تولید گیاهی
گیاهپزشکی
مربی
5
مهندسی آب و خاک
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
6
علوم دامی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
دانشیار
7
مهندسی آب و خاک
مديريت منابع خاک
دانشیار
8
شیلات و محیط زیست
عمل آوري فراورده هاي شيلاتي
دانشیار
9
مدیریت کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
دانشیار
10
علوم دامی
تغذیه دام و طیور
استادیار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...