لیست اعضای هیئت علمی


 


تعداد : 186 مورد

ردیف
نام خانوادگی , نام
دانشکده
گروه آموزشی
رتبه علمی
آدرس صفحه خانگی
1
مهندسی چوب و کاغذ
علوم و مهندسي کاغذ
استادیار
2
مهندسی آب و خاک
مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشیار
3
علوم جنگل
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
دانشیار
4
تولید گیاهی
گیاهپزشکی
مربی
5
مهندسی آب و خاک
مکانیک ماشینهای کشاورزی
استادیار
6
علوم دامی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
دانشیار
7
مهندسی آب و خاک
مديريت منابع خاک
استادیار
8
شیلات و محیط زیست
عمل آوري فراورده هاي شيلاتي
دانشیار
9
مدیریت کشاورزی
مدیریت اقتصاد کشاورزی
استادیار
10
مهندسی آب و خاک
مکانیک ماشینهای کشاورزی
استادیار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...