دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی


اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

1. دکتر شعبان شتایی- رئیس هیأت اجرایی جذب

2. حجت‌السلام و المسلمین سید رضا طاهری- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3. دکتر ولی‌ا... جعفری - عضو و دبیر هیأت اجرایی جذب

4. حجت‌السلام دکتر محمد جواد قره‌خانی - عضو هیأت اجرایی جذب

5. دکتر محسن حسینعلی‌زاده - عضو هیأت اجرایی جذب

6. دکتر خدایار همتی - عضو هیأت اجرایی جذب

7. دکتر غلامرضا منتظری - عضو هیأت اجرایی جذب

8. خانم دکتر وحیده پیام‌نور - عضو هیأت اجرایی جذب


وظایف هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه­ های آموزشی و پژوهشی

2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3. تصمیم ­گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی­ آزمایشی، رسمی­ قطعی، هیأت علمی طرح­ سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین­ نامه­ ها و مقررات مربوطه

4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی­ های علمی و صلاحیت عمومی

5. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع


اعضای کارگروه صلاحیت عمومی:

1. حجت‌السلام و المسلمین سید رضا طاهری- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

2. دکتر محسن حسینعلی‌زاده - نماینده ریاست دانشگاه

3. دکتر ولی‌ا... جعفری

4. دکتر یدا... سپهری

5. دکتر محمد عبدالحسینی

6. دکتر علی رفیقی

7.دکتر مرتضی خمیری


پرسنل دبیرخانه جذب:

1. محمد رضا زاهدی ـ رئیس دبیرخانه جذب

2. مهدی آژغ ـ کارشناس دبیرخانه جذب

3. سهراب بارانی ـ کارشناس دبیرخانه جذب (امریه سربازی)

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 14 آبان 1402 - 14:28