توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :


راه های ارتباطی دانشگاه :

کد پستی : ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹
آدرس : گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، سازمان مرکزی دانشگاه
آدرس : گرگان ، میدان بسیج ، پردیس دانشگاه ، کد پستی ۴۹۱۸۹۴۳۴۶۴
تلفن های تماس : ۰۱۷ ۳۲۲۵ ۱۷۰۱۰۱۷ ۳۲۲۵ ۱۷۰۲۰۱۷ ۳۲۲۵ ۱۷۰۴۰۱۷ ۳۲۲۲ ۰۳۲۱
نمابر : ۰۱۷ ۳۲۲۲ ۰۶۴۰
پست الکترونیکی :
شبکه های ارتباطی :
سایر تلفن های تماس : مشاهده لیست شماره ها