بنیاد مردمی


آیین نامه داخلی جلسات هیات مدیره بنیاد

اعضای هیأت مدیره بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اعضای هیأت مؤسس بنیاد مردمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زمینه های همکاری با بنیاد و یا حمایت از بنیاد

فرم اعلام همکاری و حمایت داوطلبانه و افتخاری

اساسنامه بنیاد  تاریخ آخرین بروزرسانی : 03 دی 1399 - 12:49