دانشکده : مهندسی آب و خاک
 گروه آموزشی : حاصلخيزي و بيولوژي خاک

 مرتبه علمی : دانشیار
 پست الکترونیک : mbarani@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) :   دریافت فایل
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 

 آشنایی با زبان های خارجی : 

 علایق پژوهشی : 
1 -


2 -
 مقالات چاپ شده در نشریات : (29 مورد)

اثر محلولپاشی سولفات آهن و روي بر عملکرد علوفه و غلظت آهن و روي در ذرت علوفهاي
Impact Of Foliar Application Of Iron And Zinc Sulfate On Forage Yield And Iron And Zinc Concentration In Corn Fodder (zea Mays L.)
 عنوان نشریه (فارسی) : آب و خاک
 Journal Title : آب و خاک
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- کوثر اسدی 2- مجتبی بارانی مطلق 3- سید علیرضا موحدی نائینی 4- طالب نظری
اثر اسید هیومیک و مایه زنی جدایه های اکتینومایست بر حلالیت فسفر در شرایط آزمایشگاهی و محتوای فسفر گیاه ذرت ) Zea mays L.
The Effect Of Humic Acid And Inoculation Of Actinomycete Isolates On Phosphorus Solubilization In Laboratory Condition And Phosphorus Content In Maize (zea Mays L.)
 عنوان نشریه (فارسی) : مدیریت خاک و تولید پایدار
 Journal Title : مدیریت خاک و تولید پایدار
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- نیلوفر خلیلی 2- رضا قربانی نصرآبادی 3- مجتبی بارانی مطلق 4- رضا خدادادی
تعیین میزان ناپدید شدن و حلالیت شکمبه‌اي کلسیم، فسفر، سدیم، منیزیم و پتاسیم از برخی مواد خوراکی و مکمل¬های کلسیمی
Evaluation Of Ruminal Disappearance And Solubility Of Calcium, Phosphorus, Sodium, Magnesium And Potassium From Some Feedstuffs And Calcium Supplements
 عنوان نشریه (فارسی) : علوم دامی ایران
 Journal Title : علوم دامی ایران
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- محمد ابراهیمی مرزیکلا 2- تقی قورچی 3- مجتبی بارانی مطلق 4- محمد اسدی
کاربرد کمپوست و کود سوپر فسفات تریپل برای بهبود فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک و رشد ذرت در خاک لسی
Using Compost And Triple Superphosphate Fertilizer To Promote Soil Microbial And Enzymatic Properties And Maize (zea Mays) Growth In Loess Soil
 عنوان نشریه (فارسی) : مهندسی زراعی
 Journal Title : مهندسی زراعی
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- الهام صادقی 2- رضا قربانی نصرآبادی 3- سید علیرضا موحدی نائینی 4- مجتبی بارانی مطلق 5- مصطفی خوشحال سرمست 6- محمد رضا پهلوان راد
اثر زغال زیستی اصلاح شده اسیدی بر برخی شاخصهای فیزیولوژیكی و فراهمی عناصر کم مصرف در گیاه کینوا )رقم گیزوان( در یک خاک آهكی
Acid-modified Biochar Effect On Some Physiological Indicators And Micronutrient Availability Of Quinoa (cv. Gizavan) In A Calcareous Soil
 عنوان نشریه (فارسی) : آب و خاک
 Journal Title : آب و خاک
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- مهری بزی 2- مجتبی بارانی مطلق 3- امیر بستانی 4- طالب نظری
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (5 مورد)

تعیین حد بحرانی پتاسیم به روش کیت نلسون در گیاه کینوا
Determining The Critical Level Of Potassium By The Cate And Nelson Method In Quinoa
عنوان همایش(فارسی) : سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- طالب نظری 2- نرجس سوسرائی 3- مجتبی بارانی مطلق 4- اسماعیل دردی پور
اثر بیوچار اصالح شده اسیدی بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا دریک خاک اهکی متاثر از نمک
Effect Of Acid Modified Biochar On Yield And Yield Components Quinoa In A Salt-affected Calcareous Soil
عنوان همایش(فارسی) : 11th International Conference on Food Industry Sciences,Organic Farming and Food Securitys
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- مهری بزی 2- مجتبی بارانی مطلق 3- امیر بستانی 4- طالب نظری
اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان و محتوای پرولین گندم با مدیریت مصرف اسید سالیسیلیک و کود نیتروژنی
Effect Of Salinity Stress On Antioxidant Enzymes Activity And Proline Content Of Wheat By Salicylic Acid And Nitrogen Fertilizer Application Management
عنوان همایش(فارسی) : هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- قاسم قربانی نصرآبادی 2- اسماعیل دردی پور 3- مجتبی بارانی مطلق 4- الهام ملک زاده 5- عبدالرضا قرنجیکی
ارزیابی بیوچار در کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از آفتکشها
Evaluation Of Biochar In Reducing Environmental Pollution With Pesticides
عنوان همایش(فارسی) : شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- کلثوم عبداللهی 2- سید علیرضا موحدی نائینی 3- مجتبی بارانی مطلق 4- قربانعلی روشنی
تاثیر مصرف همزمان اسید هیومیک و کود فسفر بر جذب فسفر بوسیله کلزا در یک خاک آهکی
Effect Of Simultaneous Using Of Humic Acid And Phosphorus Fertilizer On Phosphorus Adsorption By Canola In A Calcareous Soils
عنوان همایش(فارسی) : شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- آمنه جهاندیده 2- مجتبی بارانی مطلق 3- اسماعیل دردی پور 4- رضا قربانی نصرآبادی 5- طالب نظری
 پایان نامه های ارشد و دکتری : (4 مورد)

نانوریزپوشانی ید توسط نانوکریستال سلولز حاصل از پوست سخت گردو و مدل سازی رهایش آن
Synthesis And Characterization Of Cellulose Nanocrystals Derived From Walnut Shell Agricultural Residues
 دانشجو : فرشاد همتی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- سید مهدی جعفری (راهنمای اصلی) 2- مهدی کاشانی نژاد (مشاور) 3- مجتبی بارانی مطلق (مشاور) 4- هدی شهیری طبرستانی (داور خارجی) 5- حبیب الله میرزائی (داور داخلی)
بررسی برهم کنش مصرف اسید سالیسیلیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد گنذم در خاک های شور انبار الوم
Interactive Effect Of Salicylic Acid And Nitrogen Application On Wheat Growth And Yield In Saline Soils Of Anbar Olum
 دانشجو : قاسم قربانی نصرآبادی
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- اسماعیل دردی پور (راهنمای اصلی) 2- مجتبی بارانی مطلق (مشاور) 3- الهام ملک زاده (مشاور) 4- عبدالرضا قرنجیکی (مشاور)
اثرسطوح مختلف شوری آب آبیاری و زغال زیستی بر رشد گندم در شرایط گلخانه ای
Effect Of Different Levels Of Irrigation Water Salinity And Biochar On Wheat Growth In Greenhouse Conditions
 دانشجو : مطهره اسدي
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- مجتبی بارانی مطلق (راهنمای اصلی) 2- سید علیرضا موحدی نائینی (مشاور) 3- رضا قربانی نصرآبادی (مشاور) 4- سمیه سفیدگر شاهلایی (مشاور)
اثر کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب برخی عناصرغذایی ذرت (Zea mays L) در یک خاک آهکی
The Effect Of Poultry Manure On Yield, Yield Components And Some Nutrients Uptake Of Maize (zea Mays L.) In A Calcareous Soil
 دانشجو : محمدصفا پانق
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- الهام ملک زاده (راهنمای اصلی) 2- مجتبی بارانی مطلق (راهنمای دوم)
 جوایز و نشان های علمی : (3 مورد)

برگزیده هفته پژوهش از نظر بالاترین رشد شاخص هرش (h-index) در گروه علوم خاک
H-index Of Soil Science Group
عنوان (انگلیسی) : H-index Of Soil Science Group
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- مجتبی بارانی مطلق
 ریاست محترم دانشگاه
رتبه الف در ارزیابی نشریات وزرات علوم تحقیقات و فناوری ,
Obtaining Rank A In The Evaluation Of The Publications Of The Ministry Of Science, Research And Technology
عنوان (انگلیسی) : Obtaining Rank A In The Evaluation Of The Publications Of The Ministry Of Science, Research And Technology
 تاریخ (شمسی) : 1402
 1- مجتبی بارانی مطلق
 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
احراز رتبه الف در ارزیابی نشریات وزرات علوم تحقیقات و فناوری
Obtaining Rank A In The Evaluation Of The Publications Of The Ministry Of Science, Research And Technology
عنوان (انگلیسی) : Obtaining Rank A In The Evaluation Of The Publications Of The Ministry Of Science, Research And Technology
 تاریخ (شمسی) : 1401
 1- مجتبی بارانی مطلق
 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (17 مورد)

برگزاری کارگاه بین المللی-برگزاری کارگاه بین المللی/همکار
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- مجتبی بارانی مطلق
 مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه
سخنرانی علمی-سخنرانی علمی/درون دانشگاه
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- مجتبی بارانی مطلق
 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتشارات-مدیر مسئولی/استانی / منطقه ای
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- مجتبی بارانی مطلق
 معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتشارات-عضویت در هیات تحریریه/استانی / منطقه ای
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- مجتبی بارانی مطلق
 ریاست محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجامع و نشست ها-عضویت فعال در شوراها - کشوری/خود معرف
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- مجتبی بارانی مطلق
 دبیر انجمن علوم خاک ایران
     


 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
مريم نوحه سرا
اثر نانوذره آهن سنتز شده از نانوسلولز به روش سبز بر همزيستي قارچ مايکوريزي Funneliformis mosseaeبا گل هميشه بهار
14013
2
ندا برنجي
بررسي قابليت رس¬هاي قرمز در بهبود خواص بنتونايت به عنوان ماسک صورت در کاهش آلودگي پوست و محافظت از اشعه مادون قرمز
14002
3
محمدصفا پانق
اثر کود مرغي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و جذب برخي عناصر غذاييِ ذرت (Zea mays L.) در يک خاک آهکي
14001
4
مهري بزي عبدلي
اثر بيوچار اصلاح شده اسيدي بر فراهمي عناصرغذايي و رشد کينوا دريک خاک اهکي متاثر از نمک
14001
5
کوثر اسدي
: اثر محلولپاشي سولفات آهن و روي بر رشد، عملکرد و غلظت آهن و روي در بخش هوايي ذرت علوفه اي (Zea maize L.)
14001
6
عاليه طبري
اثر سولفوچار (بيوچار غني شده با گوگرد) بر برخي ويژگيهاي خاک، فراهمي عناصرغذايي و رشد کينوا دريک خاک آهکي
14001
7
نيلوفر خليلي
بررسي اثر اسيد هيوميک بر توان حل کنندگي فسفات جدايه هاي اکتينومايست
13993
8
مجتبي وحيدي اصل
ارزيابي خطر آلودگي فلزات سنگين در خاک و گياه : مطالعه موردي - استان مازندران
13992
9
مطهره اسدي
اثر سطوح مختلف شوري آب آبياري و زغال زيستي بر رشد گندم در شرايط گلخانه اي
13962
10
عنايت اله فرخي
پايش اثر محرك رشدي تلقيح اكتينومايست اندوفيت در گندم (triticum aestivum L
13962
1 2 3 4
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
امنه جهانديده
توليد آزمايشگاهي و ارزيابي عملکرد کود آهسته رهش با روش خشک کن پاششي
14022
2
نرجس سوسرايي
اثر بيوچار بارگيري شده با روي بر رشد و غلظت روي در گندم ( Triticum aestivum)
14013
3
سيده امنه قريشي اميري
تهيه و ارزيابي يک کود نيتروژن آهسته رهش برپايه بايوچار
14013
4
الهام صادقي
تغيير خصوصيات شيميايي و بيوشيميايي خاک اصلاح شده با کمپوست گندم تيمار شده با استرپتومايسس
14012
5
طالب نظري
امکان سنجي بازيابي رسوب استروويت از لجن فاضلاب شهري به وسيله فرآيند ليچينگ و سونوليچينگ و بررسي اثر آن بر رشد و جذب فسفر در گندم (Triticum aestivum L.)
14012
6
مصطفي حميدي فرح ابادي
تاثير پرايمينگ بذر و کاربرد برگي کلات سنتز شده گلايسين- روي در مقايسه با سولفات روي بر عملکرد و کيفيت تغذيه اي برنج (Oryza sativa L.)
14011
7
ياسمن زيلاب پور
سنتز سبز نانو کربن دات آهن و اثر آن بر زيست فراهمي آهن در خاک و پاسخ¬هاي گياهي سورگوم (Sorghum bicolor) در يک خاک آهکي
14011
8
امير رنجبر
مطالعه شاخص هاي مقاومت و تاب آوري جهت ارزيابي ميزان کارآمدي شيوه هاي مختلف حفاظت خاک
14011
9
هانيه عسگري
سنتز اکسيد گرافن بارگذاري شده با فسفر و بررسي رفتار رهاسازي فسفر در خاک
14002
10
طالب نظري
امکان سنجي بازيابي رسوب استروويت از لجن فاضلاب شهري به وسيله فرآيند سونوليچينگ و بررسي اثر آن بر رشد و جذب فسفر در گندم (Triticum aestivum L.)
14001
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - تعادلات شيميايي در خاک ((باراني مطلق) دوشنبه 08:00 - 10:00 325 **)
2 - تغذيه گياه پيشرفته ((باراني مطلق) سه شنبه 15:00 - 17:00 414 **)
3 - خاکهاي شور و سديمي ((باراني مطلق) يکشنبه 08:00 - 10:00 411 ** (باراني مطلق) يکشنبه (عملي) 10:00 - 12:00 **)
4 - مباحث پيشرفته در شيمي و آلودگي خاک ((باراني مطلق) يکشنبه 13:00 - 15:00 402 **)
5 - مديريت تغذيه گياه ((باراني مطلق) سه شنبه 08:00 - 10:00 402 ** (باراني مطلق) سه شنبه 13:00 - 15:00 401 **)

نیمسال 14001

6 - تغذيه گياهي و کودهاي زيستي ((قرباني نصرآبادي) دوشنبه 08:00 - 10:00 105 **)
7 - حاصلخيزي خاک پيشرفته ((باراني مطلق) سه شنبه 13:00 - 15:00 116 ** (باراني مطلق) سه شنبه 17:00 - 19:00 **)
8 - حاصلخيزي خاک و کودها ((ملک زاده) يکشنبه 08:00 - 10:00 104 ** يکشنبه 10:00 - 12:00 ** دوشنبه 13:00 - 15:00 **)
9 - حاصلخيزي خاک و کودها (دوشنبه 08:00 - 10:00 402 ** دوشنبه 13:00 - 15:00 **)
10 - شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي در علوم خاک ((باراني مطلق) شنبه 10:00 - 12:00 117 ** (باراني مطلق) شنبه 13:00 - 15:00 **)
11 - شيمي خاک ((باراني مطلق) يکشنبه 15:00 - 17:00 402 ** (باراني مطلق) سه شنبه 08:00 - 10:00 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .