دانشکده : شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی : تکثير و پرورش آبزيان

 مرتبه علمی : دانشیار
 پست الکترونیک : shabani@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 

 آشنایی با زبان های خارجی : 

 علایق پژوهشی :  مقالات چاپ شده در نشریات : (26 مورد)

تأثیر افزودن سطوح مختلف عصاره چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl) در جیره غذایی بر شاخص های رشد و تغذیه در بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)
Effect Of Adding Different Levels Of Stachys Lavandulifolia Vahl Extract In The Diet On Growth And Nutrition Indexes In Common Carp (cyprinus Carpio) Juvenile
 عنوان نشریه (فارسی) : محيط زيست جانوري
 Journal Title : محيط زيست جانوري
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- محمد ایوب منصور 2- علی شعبانی 3- حامد پاک نژاد 4- پرستو پورعاشوری نودهی 5- عبدل بشیر واحدی
اثرات به کارگیری مجزا و تلفیقی اسیدفرمیک و لاکتوباسلوس بر عملکرد رشد، ایمنی و بیان ژنهای مرتبط در ماهی کپور معمولی
The Effects Of Combined Or Singular Administration Of Formic Acid And Pediococcus Acidilactici On Stress Resistance, Growth Performance, Immune Responses And Related Genes Expression In Common Carp, Cyprinus Carpio
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture Reports
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- فاطمه حشمت فر 2- رقیه صفری 3- علی شعبانی 4- سید حسین حسینی فر 5- هادی غفاری 6- بهاره شکوهیان 7- Md. Rahamat Ullah 8- Muhammad A.B. Siddik
اثرات به¬کارگیری ماکروجلبک قهوه¬ای (Dictyota dichoyomas) بر عملکرد رشد، پارامترهای ایمنی سرم و موکوس بیان ژن¬های مرتبط با رشد (GH و IGF-1) ، ایمنی (IL1-β وLyz ) و آنتی اکسیدان(Cat و SOD) در ماهی زبرا (Danio rerio)
Can Dietary Dictyota Dichotoma Powder Affect Performance, Serum, And Mucus Immune Parameters, And Antioxidant Defense In Zebrafish (danio Rerio)?
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Aquaculture Reports
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- نگین محمودی 2- رقیه صفری 3- علی شعبانی 4- سید حسین حسینی فر 5- Metin Yazici 6- Ehab E l-Haroun
تنوع، توزیع، و الگوهای فراوانی ایکتیوپلانکتون در برخی از ورودی های شمال خلیج فارس
Diversity, Distribution, And Abundance Patterns Of Ichthyoplankton Assemblages In Some Inlets Of The Northern Persian Gulf
 عنوان نشریه (فارسی) : مجله تحقیقات دریا
 Journal Title : Journal of Sea Research
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1399
 نویسندگان : 1- محمد امینی چرمهینی 2- علی شعبانی 3- Rahmat Naddafi 4- رسول قربانی 5- مهناز ربانی ها 6- محسن نوری نژاد
اثرات مواجهه با دوزهای تحتکشنده سم اندوسولفان بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی زبرای گورخری ()Danio reri
Effects Of Exposure To Endosulfan Subcutaneous Doses On Serum Biochemical Factors In (danio Rerio)
 عنوان نشریه (فارسی) : محیط زیست جانوری
 Journal Title : Journal of Animal Environment
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- فاطمه کیاپور 2- علی شعبانی 3- رقیه صفری
     

 پایان نامه های ارشد و دکتری : (1 مورد)

بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد تولیدمثلی و بیان ژن¬های مرتبط با ایمنیTNF , Lysozyme)) و اشتها (Ghrelin) در ماهی زبرا (Danio rerio) .
The Effect Different Levels Of Dietary Protein And Lipid On Reproductive Performance, Immune (tnf , Lysozyme) And Appetite(ghrelin) Related Genes Expression In Zebra Fish (danio Rerio).
 دانشجو : فريده ريكي
 مقطع : دکتری
1- محمد سوداگر (راهنمای اصلی) 2- حامد پاک نژاد (مشاور) 3- سيامك يوسفي سياهكلرودي (مشاور) 4- علی شعبانی (داور داخلی) 5- سمیه نمرودی (داور داخلی) 6- حجت اله جعفريان (داور خارجی) 7- مرجان محمدزاده (داور خارجی)
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (1 مورد)

استفاده از متخصص خارجی در پایان نامه و طرح پژوهشی-استفاده از متخصص خارجی در پایان نامه و طرح های پژوهش مصوب مرتبط/
 تاریخ (شمسی) : 1401
 1- رقیه صفری 2- سید حسین حسینی فر 3- علی شعبانی 4- مهدی رییسی 5- حامد غفاری 6- سیدرضا خالقی 7- Hein Van Doan 8- Metin Yazici 9- مینا رهبر 10- مهدی نوری
 مدیر پژوهشی

 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
سارا نژادحاجي
اثرات غلطت‌هاي مختلف عصاره متانولي پودر لارو مگس سرباز سياه Hermetia illucens)) در جيره غذايي ماهي تيلاپياي نيل (Oreochromis niloticus) و تأثير آن بر عملکرد رشد، ايمني سرم و موکوس و بيان ژن‌هاي مرتبط با رشد (GH و IGF1) و ايمني (ليزوزيم و TNF-? )
14021
2
شيوا شيخ
بررسي تنوع ژنتيکي گاوماهي دم گرد (Neogobius melanostomus) و گاوماهي شني (Neogobius fluviatilis) در سواحل استان گلستان با استفاده از نشانگرهاي مولکولي ريزماهواره
14001
3
نگين محمودي
اثرات به¬کارگيري ماکروجلبک قهوه¬اي (Dictyota dichoyomas) بر عملکرد رشد، پارامترهاي ايمني سرم و موکوس بيان ژن¬هاي مرتبط با رشد (GH و IGF-1) ، ايمني (IL1-? وLyz ) و آنتي اکسيدان(Cat و SOD) در ماهي زبرا (Danio rerio)
13992
4
عبدالبشير واحدي
تاثير سطوح مختف عصاره بارهنگ (Plantago major L) بر شاخص هاي رشد،ايمني و الگوي پروتئيني موکوس در جيره غذاي ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio)).
13991
5
محمد ايوب منصور
تاثير سطوح مختلف عصاره الکلي چاي کوهي (Stachys lavandolifolia) بر بيان ژن هاي مرتبط با رشد(GH ، IGF) و ايمني(TNF ، LYZ ) در ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio))
13991
6
شادي ميقاني
اثر سطوح تحت کشنده سم ديازينون بر بيان ژن هاي توليد مثلي و هورمون هاي جنسي در جنس نر ماهي زبرا
13991
7
رقيه محسني اصل
تاثير سطوح مختلف پودر دانه‌ي شنبليله (Trigonella foenum graecu) و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيد لاکتيکي (Pediococcus acidilactici) درجيره‌ي غذايي ماهي کپورمعمولي (Cyprinus carpio) بر کارايي رشد و ميزان بيان ژن‌هاي مرتبط با ايمني (TNF-1? ، Lysozyme )
13971
8
بهنام طبري جويباري
بررسي اثرات تحت کشنده نيترات نقره (AgNO3) بر بيان ژن سيتوکروم P450 و آنزيم¬¬هاي کبدي در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13971
9
فاطمه حشمت فر
اثرات استفاده مجزا و تلفيقي اسيد فرميک و پروبيوتيک پديوکوکوس اسيدي لاکتيکي (Pediococcus acidilactici) بر شاخص‌هاي رشد، بيان ژن‌هاي مرتبط با رشد (GH و IGF-I) و مقاومت به شوري در بچه ماهي کپور معمولي(Cyprinus carpio)
13971
10
الهام کنعاني
اثرات مجزا و تلفيقي از نمک پروپيونات سديم و پروبيوتيکPediococcus acidilactici بر بيان ژن¬هاي مرتبط با رشد (IGF1, GH) در بچه ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)
13952
1 2 3 4
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
فرشته خليلي مورچه خورتي
بررسي برخي شاخص‌هاي ايمني، رشد و بيان نسبي ژن‌هاي LYZ و TNF-? در ماهي زبرا (Danio rerio) تغذيه شده با مخمر اتوليز شده Saccharomyces cerevisiae.
14011
2
پيمان رستمي
اثر غلظت هاي تحت کشنده سم بوتاکلر (Butachlor) بر بيان ژن هاي آنتي اکسيداني (SOD و Cat )، مرتبط با استرس ( hsp70 ) ، رشد (IGF-1)و آنزيم هاي کبدي ماهي گورخري (Danio rerio)
14002
3
ازاده سادات حسيني
اثر غلظت‌هاي تحت کشنده نيترات نقره بر بيان ژن‌هاي آنتي اکسيداني (SOD و Cat) ، مرتبط با استرس ( HSP70) ، رشد (IGF-1) و آنزيم‌هاي کبدي سرم ماهي گورخري (Danio rerio)
14002
4
عاطفه کارآمد
بررسي اثرات مولتي آنزيم ترکيبي (سلولاز، آلفا آميلاز، زايلاناز و بيوگلوکاناز) و روش استفاده از آن بر عملکرد رشد و ارزيابي بيان ژنهاي مرتبط با رشد در ماهي کپور معمولي (Cyprimus carpio)
13981
5
احمد اسلامي فر
اثر مخمر اتوليز شده ساکرومايسس سرويزيه (لوابون) در جيره بر کارايي رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد (فاکتور رشد شبه انسولين - I)، سيستم ايمني(ليزوزيم و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا) و آنتي اکسيدان
13972
6
قاسم عسکري
بررسي الگوي پراکنش مکاني- زماني و ساختار ژنتيکي ساردين ماهيان خليج فارس و درياي عمان (سواحل استان هرمزگان)
13961
7
جعفر کريم زاده
مطالعه اثرات افزودن پروتئين هيدروليز شده کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، شاخص¬هاي بيوشيميايي خون و بيان ژن Pep T1 در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).
13952
8
سيدمحمدرضا سيدبتولي
اثرات مواجهه با غلظت هاي تحت کشنده نانو ذرات نقره بر بيان ژن هاي مرتبط با آنزيم هاي آنتي اکسيداني (SOD و CAT) و ايمني (LYZو TNF-) در ماهي گورخري(Danio rerio)
13951
9
علي صادقي
تاثير داروي ليورگل بر شاخص هاي رشد، تکوين گنادي و پيشگيري از عارضه کبد چرب در سطوح مختلف چربي جيره ماهي قرمز (Carassius auratus)
13942
10
مرتضي کمالي
: ارزيابي آسيب هاي بافتي و ژنوميک آبشش و کبد بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان در مواجهه تحت حاد با آلاينده دي بوتيل فتالات.
13942
1 2
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - زيست فناوري پيشرفته آبزيان (يکشنبه 15:00 - 17:00 324 **)
2 - ماهي شناسي عمومي ((شعباني) سه شنبه (تئوري) 08:00 - 10:00 317 ** سه شنبه (عملي) 13:00 - 15:00 **)

نیمسال 14001

3 - ژنتيک و بيوتکنولوژي آبزيان پرورشي (شنبه 08:00 - 10:00 321 **)
4 - سيستماتک ماهي و ساير آبزيان (دوشنبه 08:00 - 10:00 302 ** دوشنبه 13:00 - 15:00 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
موردی یافت نشد .


مجلات خارجی
موردی یافت نشد .


همایش های داخلی
موردی یافت نشد .


همایش های خارجی
موردی یافت نشد . طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
موردی یافت نشد .


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .