دانشکده : شیلات و محیط زیست
 گروه آموزشی : تکثير و پرورش آبزيان

 مرتبه علمی : استاد
 پست الکترونیک : sudagar@gau.ac.ir

 فایل رزومه (CV) : 
 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 
1 - مقطع کارشناسی (دانشگاه تهران ، رشته شيلات و محيط زيست ، کشور ايران ، 1368-1372)
2 - مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه تهران ، رشته شيلات ، کشور ايران ، 1373-1375)
3 - مقطع دکتری (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ، رشته شيلات ، کشور ايران-روسيه ، 1377-1384)

 آشنایی با زبان های خارجی : 

روسي-انگليسي


 علایق پژوهشی : 

1 - تغذيه آبزيان
2 - ماهيان زينتي
3 - نانوتكنولوژي در آبزي پروري
 مقالات چاپ شده در نشریات : (46 مورد)

مطالعه امکان تزریق اسپرم به درون تخمدان به¬منظور القاء تکثیر در ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)
Study On Feasibility Of Sperm Injection In Ovarian For Induced Propagation Of Koi Fish (cyprinus Carpio Var. Koi)
 عنوان نشریه (فارسی) : تغذیه آبزیان
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- علی حاجی بگلو 2- محمد سوداگر 3- محمد مازندرانی 4- معصومه ماچانلو
تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio)
The Effect Of Using Synbiotics Containing Button Mushroom (agaricus Bisporus) Extract In Combination With Two Species Of Lactic Acid Bacteria On Digestive Enzyme Activities, Body Composition, Growth And Intestinal Microbial Flora In Zebrafish (danio Rerio
 عنوان نشریه (فارسی) : علوم و فنون دریایی
 Journal Title : Journal of Marine Science and Technology
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- حمیده ذکریایی 2- محمد سوداگر 3- سیده صدیقه حسینی 4- حامد پاک نژاد 5- کارتیک باروآه
ارزیابی عملکرد واکسن آنتییرسینیا ""Yersinia ruckeri در بچهماهیان قزلآلای رنگین کمان ()
Evaluation Of Yersinia Ruckeri Vaccine Performance In Rainbow Trout (oncorhynchus Mykiss)
 عنوان نشریه (فارسی) : بهره برداری و پرورش آبزیان
 Journal Title :
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- محمد مازندرانی 2- سید حسین حسینی فر 3- زینب قلی تبار 4- محمد سوداگر 5- رقیه صفری
بررسی تاثیر اسیدآمینه هیستیدین بر رشد، بقا، برخی شاخص های خونی و پروفیل اسیدآمینه لاشه بچه فیل ماهی (Huso huso)
Effects Of Histidine On Growth Performance, Survival, Some Blood Parameters And Amino Acid Profile Of Body Composition Of Beluga (huso Huso)
 عنوان نشریه (فارسی) : محیط زیست جانوری
 Journal Title : animal environment
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- محمد سوداگر 2- حمیده ذکریایی 3- علی حاجی بگلو
انتخاب In vitro Synbiotics و in vivo بررسی شاخص‌های رشد، عملکرد تولید مثل، بقا، و بیان ژن Cyp19α تخمدان در Zebrafish Danio rerio
In Vitro Selection Of Synbiotics And In Vivo Investigation Of Growth Indices, Reproduction Performance, Survival, And Ovarian Cyp19α Gene Expression In Zebrafish Danio Rerio
 عنوان نشریه (فارسی) : مرزها در میکروبیولوژی
 Journal Title : Frontiers in Microbiology
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- حمیده ذکریایی 2- محمد سوداگر 3- سیده صذیقه حسینی 4- حامد پاک نژاد 5- کارتیک باروآ
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (7 مورد)

اثر درصدهای مختلف غذادهی بر عملکرد تولید مثلی ماهی گوپی (reticulata Poecillia)
The Effect Of Different Feeding Percentages On The Reproductive Performance Of Guppy Fish (poecillia Reticulata)
عنوان همایش(فارسی) : 6international congress in fisheries
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- محمد سوداگر 2- علی حاجی بگلو 3- فایزه نوروزی 4- حامد پاک نژاد
بررسي تاثير درجه حرارت بر میزان زنده زایی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)
Investigating The Effect Of Temperature On The Reproductive Performance Of Swordtail Fish (xiphophorus Helleri)
عنوان همایش(فارسی) : 6th international congresson fisheries and aquatic research
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- محمد سوداگر 2- فایزه نوروزی
مروری بر کاربرد مکمل های آنزیمی درپرورش ماهیان خاویاری
A Review Of The Use Of Enzyme Supplements In Sturgeon Farming
عنوان همایش(فارسی) : اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- علی خسروانی زاده 2- محمد سوداگر 3- عبدالعلی راهداری
استفاده از آنزيم تريپسين در جيره غذايي فيل ماهي (Huso huso) و اثرات آن بر رشد
Use Of Trypsin Enzyme In Huso Huso Diet And Its Effects On Growth
عنوان همایش(فارسی) : اولين همايش ملي فرصت ها و چالش هاي پيش روي درياي خزر
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- علي خسرواني زاده 2- محمد سوداگر
نقش و اهمیت مکمل های غذایی در آبزی پروری
The Role And Importance Of Dietary Supplements In Aquaculture
عنوان همایش(فارسی) : همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- علی حاجی بگلو 2- معصومه ماچانلو 3- محمد سوداگر
     

 پایان نامه های ارشد و دکتری : (3 مورد)

تاثیر سطوح مختلف هورمون رشد بر درصد تفریخ، بقا، برخی شاخص‌های رشد، پارامتر‌های ایمنی و خون‌شناسی تخم، آلوین و بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) نفوذ پذیر شده با هیپوکلریت سدیم
Effect Of Different Levels Of Growth Hormone On Hatching Percentage, Survival Rate And Some Growth Indices, Immune And Haematological Parameters Of Egg, Alevin And Rainbow Trout Fry (oncorhynchus Mykiss) Permeable By Sodium Hypochlorite.
 دانشجو : زهره امیرپور
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- علی حاجی بگلو (راهنمای اصلی) 2- محمد سوداگر (مشاور) 3- حامد پاک نژاد (مشاور) 4- محمد مازندرانی (داور داخلی) 5- عبدالمجید حاجی مرادلو (داور داخلی)
بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد تولیدمثلی و بیان ژن¬های مرتبط با ایمنیTNF , Lysozyme)) و اشتها (Ghrelin) در ماهی زبرا (Danio rerio) .
The Effect Different Levels Of Dietary Protein And Lipid On Reproductive Performance, Immune (tnf , Lysozyme) And Appetite(ghrelin) Related Genes Expression In Zebra Fish (danio Rerio).
 دانشجو : فريده ريكي
 مقطع : دکتری
1- محمد سوداگر (راهنمای اصلی) 2- حامد پاک نژاد (مشاور) 3- سيامك يوسفي سياهكلرودي (مشاور) 4- علی شعبانی (داور داخلی) 5- سمیه نمرودی (داور داخلی) 6- حجت اله جعفريان (داور خارجی) 7- مرجان محمدزاده (داور خارجی)
تاثیر سطوح مختلف نانو سلنیوم بر درصد تفریخ، افزایش بقا، برخی شاخص‌های رشد، پارامتر‌های ایمنی و خون شناسی تخم، آلوین و بچه‌ماهی قزل‌الای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) نفوذ پذیر شده با هیپوکلریت سدیم
Effect Of Different Levels Of Nano Selenium On Hatching Rate, Survival, Some Growth Factors, Immune And Haematological Parameters In Egg, Alvin And Fingerling Of Rainbow Trout (oncorhynchus Mykiss) Permeabled By Hypochlorite
 دانشجو : ساناز عالیه
 مقطع : کارشناسی ارشد
1- علی حاجی بگلو (راهنمای اصلی) 2- محمد سوداگر (مشاور) 3- حامد پاک نژاد (داور داخلی) 4- سید حسین حسینی فر (داور داخلی)
 جوایز و نشان های علمی : (1 مورد)

امکان القای تریپلوئیدی در تخم ماهی کوی (Cyprinus carpio) و اثر آن بر شاخص¬های رشد و بقای لارو
Possibility Of Triploidy Induction On Koi Fish (cyprinus Carpio) And Its Effect On Growth Indexes And Larval Survival
عنوان (انگلیسی) : Possibility Of Triploidy Induction On Koi Fish (cyprinus Carpio) And Its Effect On Growth Indexes And Larval Survival
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- محمد سوداگر 2- محمد سوداگر 3- علی حاجی بگلو
 چشنواره پروفسور حسابی
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (14 مورد)

مجامع و نشست ها-عضویت فعال در شوراها - کشوری/خود معرف
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- محمد سوداگر
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجامع و نشست ها
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- محمد سوداگر
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مشاوره-مشاوره/ارایه خدمات مشاوره ای به سازمان ها /موسسات /تشکل ها
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- محمد سوداگر
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سخنرانی علمی-سخنرانی علمی/خارج دانشگاه
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- محمد سوداگر
 موسسه تحقیقات شیلات کشور
مجامع و نشست ها
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- محمد سوداگر
 دانشگاه
     


 سوابق اجرایی : 


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
حميدرضا بيدمال
2
2
مينا سنچولي
بررسي روند تغييرات TVN و بار باکتريايي کل جيره غذايي ماهي قزل‌آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرايط محيطي
14011
3
عبدالسلام حاتمي ژارآباد
اثر افزودن بايتورونيك تاپ3 به جيره بر شاخص هاي رشد، ايمني موكوس و خون وبيان ژن هاي مرتبط رشد (GH, Ghrelin) در تاسماهي ايراني
14001
4
بيتاسادات سيدالنگي
بررسي رشد مخمر ساکرومايسس سروسيه تحت شرايط آزمايشگاهي با استفاده از مواد طبيعي داراي خاصيت پري بيوتيکي (سيب زميني و موز)
13992
5
عبدالبشير واحدي
تاثير سطوح مختف عصاره بارهنگ (Plantago major L) بر شاخص هاي رشد،ايمني و الگوي پروتئيني موکوس در جيره غذاي ماهي کپور معمولي Cyprinus carpio)).
13991
6
ساناز عاليه
تاثير سطوح مختلف نانو سلنيوم بر درصد تفريخ، افزايش بقا، برخي شاخص هاي رشد، پارمترهاي ايمني و خون شناسي تخم، آلوين و بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان(Oncorhynchus mykiss) نفوذ پذير شده با هيپوکلريت سديم
13972
7
زهره اميرپور
تاثير سطوح مختلف هورمون رشد بر درصد تفريخ، بقا، برخي شاخص‌هاي رشد، پارامتر‌هاي ايمني و خون‌شناسي تخم، آلوين و بچه ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Onchorhynchus mykiss) نفوذ پذير شده با هيپوکلريت سديم
13971
8
حامد عليمرداني ناغاني
اثر سطوح مختلف زردچوبه (Curcuma longa) بر شاخص هاي رشد، فاکتورهاي خون شناسي، آنزيم هاي کبدي، بافت شناسي روده و کبد در بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
13962
9
جمال الدين اقا خادمي کرد
بررسي تاثير عصاره آرتميا و گاماروس بر غذاگيري و عملکرد رشد و بقا در ميگوي سفيد غربي
13962
10
شادي زماني چپرپردي
تاثير سطوح مختلف عصاره خارخاسک (Terrestis tribulus) و پنج انگشت (Vitex agnus castus) بر عملکرد توليدمثلي و شاخص¬هاي رشد ماهي دم شمشيري (Xiphophorus helleri)
13952
1 2 3 4
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
حميدرضا بيدمال
تاثير دما و گرسنگي بر روند رسيدگي کيسه هاي اسپرمي در زالوي شرقي (Hirudo orientalis)
14021
2
زينب رضاقلي تبار
تاثير محيط هايپراسموتيک برکارايي واکسن يرسينيوزيسYersinia ruckeri)) در بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss).
14012
3
دل آرا سپهرفر
اثرات استفاده از پودر پوست انار ( Punica granatum)بر شاخصهاي رشد، خونشناسي، ايمني و رسيدگي جنسي در جيره غذايي ماهي گلدفيش (Carassius auratus)
14012
4
منصور لطفي
بررسي اثرات تلفيقي مخمر نانوايي اتوليز شده Saccharomyces cerevisiae و پودر قارچ دکمه اي (Agaricus bispirus) روي پارامتر هاي رشد، ، فعاليت آنزيم هاي گوارشي و بافت شناسي روده بچه ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
14011
5
منيژه بياباني اسرمي
استفاده از ناپلي ارتمياي غني شده با اسپرسو و دوكوزاهگزانوئيك اسيد در مرحله پست لاروي و بررسي تاثير سطوح مختلف فسفوليپيد جيره بر عملكرد رشد سيستم ايمني تركيبات بيوشيميايي پارامترهاي ايمني و خوني در ميگوي وانامي
14002
6
مرجان حسيني
فارسي: اثرات سطوح مختلف مکمل نوکلئوتيد جيره بر عملکرد رشد، شاخص¬هاي ايمني موکوس محافظت دو طرفه و بيان ژن¬هاي مرتبط با رشد و استرس ماهي کلمه خزري (Rutilus caspicus)
14002
7
دل ارا سپهرفر
اثرات استفاده از پودر پوست انار ( Punica granatum)بر شاخصهاي رشد، خونشناسي، ايمني و رسيدگي جنسي در جيره غذايي ماهي گلدفيش (Carassius auratus)
13992
8
پگاه کلاته جاري
بررسي تغييرات رشد، بقا، غدد بزاقي و بيان ژن هيرودين(Hirudin) در زالوي طبي (Hirudo orientalis) تغذيه شده با خون ماهي، مرغ و گاو
13991
9
نرجس سنچولي
اثرات پودر برگ مورينگا (Moringa oleifera) بر تحريک ايمني، شاخص هاي خوني، بيان ژن هاي مرتبط با ايمني و مقاومت در برابر چالش با باکتري آئروموناس هيدروفيلا در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
13991
10
احمد اسلامي فر
اثر مخمر اتوليز شده ساکرومايسس سرويزيه (لوابون) در جيره بر کارايي رشد، بيان ژن هاي مرتبط با رشد (فاکتور رشد شبه انسولين - I)، سيستم ايمني(ليزوزيم و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا) و آنتي اکسيدان
13972
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - اصول تغذيه آبزيان ((سوداگر) يکشنبه 10:00 - 12:00 312 ** چهارشنبه (عملي) 15:00 - 17:00 **)
2 - تغذيه پيشرفته آبزيان (شنبه 10:00 - 12:00 314 **)

نیمسال 14001

3 - تغذيه تکميلي آبزيان پرورشي (يکشنبه 10:00 - 12:00 324 **)
4 - تکثير و پرورش پيشرفته ماهيان دريايي (دوشنبه 08:00 - 10:00 331 **)
5 - روش تحقيق و پردازش داده ها (شنبه 10:00 - 12:00 321 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
ردیف
عنوان اصلی کتاب
عنوان فارسی کتاب
مترجمان
نویسندگان
سال انتشار
محل انتشار
1
مقدمه اي بر تكثير و پرورش ماهي كوري دوراس
سوداگر، م و حاجي بگلو،ع
1387
انتشارات نوروزي
2
مقدمه ای بر ریخت شناسی، زیست شناسی ،تکثیر و پرورش دافنی
سوداگر،م و زادمجید، و.
1388
انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
3
تکثیر و پرورش صدف مروارید ساز
سوداگر،م و حاجیبگلو،ع
1389
انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
4
دستورالعمل تکثیر و پرورش ماهی سی بس و گیلت هد سی بریم(جلد اول)
حاجیبگلو،ع و سوداگر،م
1389
انتشارات نوروزی
5
دستورالعمل تکثیر و پرورش ماهی سی بس و گیلت هد سی بریم(جلد دوم)
سوداگر،م و حاجیبگلو،ع
1390
انتشارات نوروزی
6
مقدمه ای بر تکثیر و پرورش تایگربارب
سوداگر، م؛ کثیری،م و فرحی ،ا.
1389
انتشارات نوروزی
7
مقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهی آنجل
سوداگر، م؛ کثیری،م و فرحی ،ا.
1389
انتشارات نوروزی
8
مقدمه ای بر تکثیر و پرورش ماهی فایتر
فرمرزی ،م و سوداگر،م
1393
انتشارات سپهر


کتاب های تالیف شده
موردی یافت نشد .


مجلات داخلی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
تاثیر محرک رشد اپتیمون (Optimun )بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758). مجله علوم دریایی ایران. دوم و سوم.
سوداگر،م ؛ ایمانپور،م .ر و حسینی فر، س، ح.
مجله علوم دریایی ایران. دوم و سوم.
2
eng
1385
1-5
2
اثر اسيد آسپارتيك و آلانين به عنوان ماده جاذب غذايي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي بچه فيل ماهيان (Huso huso Linnaeus 1758).
سوداگر،م؛ جعفری شموشکی،و ؛ حسینی ،س، ع؛ گرگین ،س و عقیلی ،ک
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي
اول
far
1387
3
بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus, 1758
سوداگر، م ؛آذری تاکامی،ق؛ پانوماریف،س،آ؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان،ع وحسینی،س،ع؛.
علمی شیلات
2
far
1384
41-48
4
تاثیر سطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا به عنوان مواد جاذب غذايي بر روی غذاگیری و شاخص هاي رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی Huso huso Linnaeus 1758)) .
درویش بسطامی ،ک؛ سوداگر،م؛ ایمانپور،م، ر و طاهری، ع
علمی شیلات
17
far
1387
5
اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد و بقاء لاروهای قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss).
اکبری،پ؛حسینی، س، ع ؛ ایمانپور،م ،ر؛سوداگر،م و مخدومی ، ن
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
1
eng
1388
6
آرتميا اروميانا ي غني شده با اسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره و ويتامين C روي مقاومت در برابر استرس هاي محيطي دما و كمبود اكسيژن در لاروهاي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss
اکبری،پ؛حسینی، س، ع؛ ایمانپور،م ،ر؛سوداگر،م و شالویی ، ف
مجله زیست شناسی ایران
4
far
1387
7
بررسی تغییرات خواص حسی، ترکیب شیمیایی قزل آلای رنگین کمان شور (Oncorhynchus mykiss) شده به روش آب نمک گذاری در دما و زمان های مختلف.
زارع زاده،ر؛ شعبانپور،ب؛شعبانی ،ع ؛سوداگر، م و مقدم ،ن
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
far
1388
380-386
8
تعیین خصوصیات اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Komensky 1901) در رودخانه های شیرود، تجن و گرگانرود.
ایمانپور، م، ر ؛ نوذری،ز؛ سوداگر،م و حسینی ، س، ع
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
far
1388
387-392
9
اثرات آکواک ارگوسان (Aqua Vac Ergosan) بر میزان رشد ، بازماندگی و شاخص های مربوط به خون در فیل ماهیان جوان (Huso huso)
احمدی فر، ا؛ جلالی ،م، ع ؛سوداگر،م؛ آذری تاکامی ،ق و محمدی زرج آباد،ا
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
1
far
1389
10
مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید مولد(Rutilus frisii kutum Komensky 1901) در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی).
تکه،ش؛ایمانپور،م،ر؛سوداگر، م و شعبانی ، ع
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
8
far
1388
1 2 3 4 5 6 7


مجلات خارجی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
Effect of plant extracts supplemented Diets on immunity and resistance to Aeromonas hydrophila in common Carp(Cyprinus carpio).
Sudagar,M. and Hajibeglou,A.A,
Agricultural Journal
2
eng
2010
119-127
2
The efficacy of clove powder as an anesthetic and its effects on hematological parameters on Roach(Rutilus rutilus).
Sudagar,M. Mohammadizarejabad, Asad. Mazandarani,R. and Pouralimotlagh,S
Journal of aquaculture feed science and nutrition
eng
2009
3
Hematology of great sturgeon (Huso huso,Linnaeus ,1758) juvenile exposed to brakish water environment
Zarejabad,A. Galali, M.A, Sudagar, M. and Pouralimotlagh,S
Fish physiol Biochem
eng
2009
4
Haematology of great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) juvenile exposed to clove powder as an anaesthetic
Mohammadi Zarejabad,A. Darvishbastami, K, Sudagar, M. and Pouralimotlagh,S
Comp Clin Pathol. Springer-Verlag London Limited
far
2009
5
Effects of rearing temperature on hematological and biochemical parameters of great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758)
Mohammadi Zarejabad,A. Sudagar, M. ,Pouralimotlagh S. and, Darvishbastami, K,
Comp Clin Pathol. Springer-Verlag London Limited.
eng
2009
6
Distribution of Macrobrachium nipponense(De Hann,1849) in Iran(Decapoda, palaemonidae).
Gorgin,S. and Sudagar,M
Journal of crustacana.Vol.8,81
eng
2008
7
Growth efficiency, body composition, survival and haematological changes in great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) juveniles fed diets supplemented with different levels of Ergosan
Jalali,M. Ahmadifar,E. Sudagar,M and Azaritakam.Gh
Aquaculture research
eng
2008
8
Total lipid ,Fatty acid composition and lipid oxidation on indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus)fed diets containing different lipid sources
Ouraji,H. shabanpour,B. Abedian,A.Shabani,A. Nezami,Sh. Sudagar,M. and Faghani,S
Journal of the Science of Food and Agriculture
6
eng
2009
993-997
9
Growth Performance, Survival and Immunostimulation, of Beluga (Huso huso) Juvenile Following Dietary Administration of Alginic Acid (Ergosan
Ahmadifar,E. Sudagar,M and Azaritakami,Gh
Pakistan journal of Nutrition
eng
2009
10
Comparison between live food and artificial diet on survival and body composition of Oncorhynchus mykiss larvae
Akbary,P. Hoseini,S.A, Imanpour,M.R, Sudagar,M. and Makhdoomi,N.
Iranian journal of Fisheries Sciences
1
eng
2010
19-32
1 2 3 4 5 6 7 8


همایش های داخلی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
استفاده از مواد جاذب در جيره غذايي ماهيان خاوياري(Acipenseridae) بمنظور تحريك غذاگيري و افزايش خوش خوراكي
دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران
سوداگر،م و عقیلی،ک
far
25-26 مهر 1386
ايران
گرگان
2
استفاده از پروبيوتيك ها در آبزي پروري
دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران
سوداگر،م و حسینی فر،س،ح.
far
25-26 مهر 1386
ايران
گرگان
3
بررسي تأثير قطع سبيلك بر غذاگيري و شاخص هاي رشد بچه فيل ماهيانHuso huso Linnaeus 1758))
نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر
سوداگر، م؛ حاجیبگلو،ع،ع ؛ ابراهیمی ،غ؛ بلالی، س؛ عقیلی ، ک و جافر نوده ، ع
far
28-29 آبان 1387
ايران
گرگان
4
بررسي تاثير مواد جاذب بتائين و متيونين در جيره غذايي بر سرعت غذاگيري بچه فيل ماهيان پرورشي Huso huso Linnaeus 1758)).
نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر
سوداگر،م؛ آذری تاکامی ، ق؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، ع؛ حسینی ، س،ع و پانواریف، سرگی آلکسویچ
far
28-29 آبان 1387
ايران
گرگان
5
. بررسي تاثير مواد جاذب بتائين و متيونين در جيره غذايي بر برخي از شاخص هاي خون بچه فيل ماهيان پرورشي Huso huso Linnaeus 1758) )
نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر
سوداگر،م؛ آذری تاکامی ، ق؛ محمودزاده،ه؛ عابدیان، ع؛ حسینی ، س،ع و پانواریف، سرگی آلکسویچ
far
28-29 آبان 1387
ايران
گرگان
6
بررسي رشد و بازماندگي لارو قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با غذاي کنسانتره و نائوپلي آرتميا.
نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر
سوداگر،م؛ کلنگی میاندره، ح؛ هرسیج ،م؛ عقیلی ،ک؛ کیا،م و وشتانی،س
eng
28-29 آبان 1387
ايران
گرگان
7
مقایسه برخی ویژگی های زیستی ماهی گامبوزیا در آب شیرین وآب شور
اولین همایش ملی - منطقه ای اکولوژی دریای خزر
سوداگر،م و پاکزاد، م
far
11-12 خرداد 1389
ايران
ساري
8
بررسی شاخص فراوانی طولی ، وزنی و هماوری ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در حوضه جنوبی دریای خزر
اولین همایش ملی - منطقه ای اکولوژی دریای خزر
سوداگر،م
far
11-12 خرداد 1389
ايران
ساري
9
پرورش فيل ماهي در استخرهاي خاكي
دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران
عقیلی ،ک؛صالحی،ع، او سوداگر،م
far
25-26 مهر 1386
ايران
گرگان
10
بررسی تاثیر دفعات غذادهی بر پوست اندازی میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)
نخستين همايش ملي منابع شيلاتي درياي خزر
مرادیزاده فرد، ح؛ سوداگر،م ؛ گرگین،س و پاسندی ، ع،ا
far
28-29 آبان 1387
ايران
گرگان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


همایش های خارجی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
Effects of Ovaprim,Ovafact and Pituitary extract on artificial reproduction of Mahisefid Rutilus frisii kutum
Asian pacific Aquaculture
Sudagar,M. Sedghpour,S. Imanpour,M.R. and Behmanesh,Sh.
eng
January 17-20,2011
India
Kochi
2
Effects of Roach and carass extracts on food acceptability, Growthfactors and survival rate of Beluga
Asian pacific Aquaculture
Sudagar,M. Salehi Mir,V. and Imanpour,M.A,
eng
January 17-20,2011
India
Kochi
3
Effects of egg diameter on survival and deformity on larvae in Caspian Brown Trout treatmented by Ovaprim and LRH-A2
Asian pacific Aquaculture
Farahi,A. Sudagar,A. Hoseini,S.A. and Zorieh Zahra,S.J.
eng
January 17-20,2011
India
Kochi
4
Effect of N-3 HUFA and vitamin c-enriched Artemia urmiana nauplii of Growth and survival Rainbow trout Oncorhynchus mykiss larvae
International Training Course of Fish nutrition and Disease
Akbari,P;Hoseini,S,A, Imanpoor,M, Sudagar,M
eng
2007
Iran
Ghaemshahr
5
Effects of feeding frequency on the growth and survival White fish larval in Caspian sea(Rutilus frisii kutum
Europe Aquaculture
Shahkar,E. Khara,H. Sudagar,M. Shahkar,A. and Shahkar,E.
eng
August 14-17, 2009
Norway
Trondheim
6
Effect of partial replacement of fish meal by Amphipoda(Pontogammarus spp.) meal on growth performance ,survival and carcass composition on Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juvenile.
Europe Aquaculture
Azimi,A. Hoseini,S.A. Sudagar,M and Aslanparviz,H
eng
August 14-17, 2009
Norway
Trondheim
7
Effect of cultured tank color on growth and survival Kutum larval Caspian sea (Rutilus frisii kutum, Kamensky1901)
Asian Pacific Aquaculture
Shahkar,E. Khara,H. Sudagar,M.Azimi,A. and Salehi.A.
eng
Novemer 3-6,2009
Malasia
kuala Lumpur
8
Effect of different levels of free L-tryptophan on food palatability ,growth ,survival and muscle protein content of beluga Huso huso Linnaeus 1758 juveniles
International Symposium on Sturgeon
Hoseini,S.A. Hoseini,S.M. and Sudagar,M.
eng
October 25-31, 2009
China
Wuhan, Hubei Province
9
Effect of glycine , as a feed attractant affecting growth and feed conversion of juvenile beluga (Huso huso)
International workshop on advanced techniques in Sturgeon fish larviculture
Sudagar,M. Hoseinpour Zelti,A and Hoseini,S.A.
eng
2007
Iran
Urmia
10
The use of citric acid as an attractant in diets of Huso huso fry and its effects on growth and survival
6th International Symposium on Sturgeon
Sudagar,M.
eng
October 25-31, 2009
China
Wuhan, Hubei Province
1 2 طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
ردیف
عنوان طرح
مجری
همکاران
سال
محل اجرا
نوع
1
تاثير درجه حرارت بر ميزان زنده زايي ماهي گوپي
محمدسوداگر
حسینی، س،ع؛ اصلان پرویز،ح؛ایمانپور،م ،ر؛ شعبانی،ع؛ شعبانپور،ب و گرگین ، س
1387
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
2
استفاده از پودر گل میخک به عنوان ماده بی هوشی و اثرات آن بر پارامترهای خونی در ماهی کلمه(Rutilus rutilus caspicus
محمدسوداگر
محمدی زرج آباد ، ا
1387
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
3
بررسی تاثیر برخی مواد جاذب (اسید آسپارتیک ، اسید سیتریک و آلانین ) در تحریک غذاگیری ،رشد و بازماندگی لارو ماهیان پرورشی
محمدسوداگر
جعفری شموشکی ،و و حسینی ، س،ع
1386
اداره کل شیلات استان گلستان
ملی
4
تعيين بيولوژي ميلت و مايع سلوميك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
محمدرضا ایمانپور
شعبانی،ع؛سوداگر،م،حسینی ،س،ع و کردجزی،م
1387
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
5
بررسی اکولوژی بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی استان گلستان
حست اصلان پرویز
سوداگر،م؛ آقایی مقدم، شهرام؛ واحدی؛ و ناظری
1388
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
6
اثرات رنگ نور و موسیقی بر رشد و برخی شاخص های استرس در ماهی قرمز(Carassius
محمدرضا ایمانپور
شعبانی،ع؛ سوداگر،م؛ حسینی ،س،ع؛ و ذوالفقاری،م
1389
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
7
رابطه اندازه ماهی کپور دریایی و پرورشی (Cyprinus carpio)، فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) و بیگ هد(Hypophthalmichthys nobilis) با ترکیب شیمیایی و میزان محصول فیله
علی شعبانی
شعبانپورب ،قربانی، ر؛ -حسینی، س، ع؛ سوداگر ،م و ذوالفقاری،م.
1389
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
8
بررسي تاثير عصاره گاماروس در غذاگيري و فاكتورهاي رشد بچه ماهيان قره برون پرورشي (Acipenser persicus) .
محمدسوداگر
ایمانپور،م ،ر ؛ گرگین ، س ؛ حسینی، س،ع؛ اصلان پرویز،ح؛ جافر نوده،ع.
1390
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
9
بررسی اولیه بر روی محافظت جنین ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss از مواد ضد انجماد
محمدسوداگر
کیوانلو، س و حاجی بگلو،ع.ع
1390
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
10
بررسی اثر افزودن تریپتوفان به جیره ماهی کپور معمولی بر پاسخ به استرس و مسمومیت با سولفات مس
سیدعباس حسینی
حسینی، س.م. و سوداگر،م
1390
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
1 2


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

موردی یافت نشد .