عنوان خبر تصویری :  حضور دوباره دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی به دانشگاه ـ 20 فروردین 1401


متن خبر :   

بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا و تصمیم دولت و وزارت عتف نسبت به آغاز آموزش حضوری در دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز شنبه 20 فروردین 1401 کلاس‌های خود را به صورت حضوری برگزار نمود.
همچنین شرایط حضور دانشجویان در خوابگاه با شرط تزریق سه دوز واکسن فراهم گردیده است.


تعداد تصاویر :  15 مورد