تقویم آموزشی

28 دی 1401

پایان امتحانات

17 دی 1401

شروع امتحانات

14 دی 1401

پایان کلاس ها

22 آذر 1401

آخرین مهلت حذف تک درس

04 مهر 1401

حذف و اضافه از تاریخ 1401/07/04 و 1401/07/06

27 شهریور 1401

شروع کلاس ها

22 شهریور 1401

انتخاب واحد با تاخیر از تاریخ 1401/06/22 تا 1401/06/24

21 شهریور 1401

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1400

20 شهریور 1401

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 99

19 شهریور 1401

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 98 و ماقبل