دومین همایش بین المللی علوم کواترنر در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود


دومین همایش بین المللی علوم کواترنر، چهاردهم الی شانزدهم شهریور سال جاری به صورت مجازي در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.

مدیر گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه و دبیر علمی این همایش در این خصوص گفت: این همایش معتبر بین المللی با مشارکت انجمن علوم کواترنر ایران و انجمن جهانی علوم کواترنر و همکاري دانشگاهها و موسسات داخلی و بین المللی (از جمله سازمان زمین شناسی کشور، دانشگاه تهران، دانشگاه کلن آلمان، موسسه لیاگ آلمان و مرکز فلات تبت آکادمی علوم چین ...) برگزار می‌ شود.

دکتر خرمالی افزود: تغییر اقلیم در کواترنر، محیط هاي رسوبی و سن یابی رسوبات، لس و خاکهاي دیرین، محیط رسوبی خزر، مخاطرات محیطی کواترنر (لغزش، سیل، خشکسالی، فرسایش و رسوب...)، باستان شناسی و مهاجرت و سازگاري انسان در غرب آسیا در دوره کواترنر، ژئوتوریسم و کواترنر، علوم کواترنر و موارد مربوطه از جمله موضوعات مورد بررسی در این همایش خواهد بود. تاریخ برگزاری : 14 / 6 / 1400
 ارسال کننده :   روابط عمومی