برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بررسی چالش‌ها و راه‌کارها در تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان


 تاریخ ارسال رویداد :   13 تیر 1401 - 14:15
 تعداد بازدید :   123
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان