عنوان خبر :  حضور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان سخنران کلیدی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت آب و خاک و احیای اکولوژیکی


دکتر مژگان سادات عظیمی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بین‌المللی The 7th Int conference on soil and water conservation& ecological restoration در کشور چین به صورت آنلاین شرکت و سخنرانی خود را با عنوان The assessment of habitat quality and water conservation services based on plant types of arid and semi-arid rangelands ارایه کرد. 

این عضو هیات علمی دانشگاه در این سخنرانی به تفاوتِ میزان ارائه خدمات اکوسیستمی حفظ آب و کیفیت زیستگاه در تیپ های گیاهی محتلف در اکوسیستم مرتع و همچنین مقایسه میزان آن ها در مراتع شمال شرق ایران- استان گلستان پرداخت. 

وی در این سخنرانی علمی خاطرنشان کرد: به طور کلی پوشش گیاهی مراتع منطقه، تاثیر بسزایی در میزان تولید رواناب و کیفیت زیستگاه دارند.

دکترعظیمی افزود: در سال های اخیر نگرانی های کاهش تنوع زیستی که در گذشته بیشتر تحت تاثیر مدیریت غلط چرای دام بوده به سمت تغییر کاربری اراضی که سبب غیر یکنواختی در اکوسیستم مرتعی می شود، تغییر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شهری سبب شده که بیشتر اراضی مرتعی تغییر کاربری یافته و سبب کاهش تنوع زیستی گونه های مختلفی گیاهی و جانوری شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی اگر چه با رفاه بشری در ارتباط است، اما تهدید جدی برای کیفیت زیستگاه و سایر خدمات اکوسیستم خواهد بود. 

این عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکیدکرد: تیپ‌های گیاهی مرتعی از لحاظ میزان حفظ آب، عملکرد متفاوتی دارند که علاوه بر نوع پوشش گیاهی، عوامل فیزیوگرافی و اقلیمی تاثیر فراوانی بر میزان تولید روانآب در سطح مراتع داشتند که از بین این عوامل، ارتفاع و بارش تاثیر‌گذارترین آن‌ها بودند. بررسی میزان رواناب جاری شده نشان داد که با افت کیفیت مراتع و تخریب آن ها میزان رواناب به شدت افزایش یافته به طوری که با کاهش پوشش گیاهی و تبدیل مراتع خوب به مراتع فقیر، میزان رواناب در آن حدود ۳/۵ برابر افزایش یافته است.

 

 تاریخ ارسال خبر :   13 بهمن 1401 - 17:30    |     تعداد بازدید :   361
 ارسال کننده :   روابط عمومی    |      کد خبر :   16610
 کلید واژه ها :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- عضو هیأت علمی دانشگاه -هفتمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت آب و خاک و احیای اکولوژیکی
نظر شما

حاصل عبارت  25 + 7 :