اطلاعیه شماره ۱۱ کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه


 کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه طی اطلاعیه ای شرایط جدید حضور و فعالیت کاری کارکنان دانشگاه را اعلام کرد.

♻️ در این اطلاعیه آمده است: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور بشماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ و بازگشت به مصوبات پیشین کمیته پیشگیری و شورای سلامت دانشگاه مقرر گردید کماکان و تا اطلاع ثانوی شیوه انجام فعالیت های کاری در دانشگاه به ۲ شیوه حضور فیزیکی و دورکاری در نظر گرفته شود. جزییات مفاد مصوبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ستاد دانشگاه به شرح ذیل و جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد:

۱. وفق مقررات و تحت نظر مقام مافوق حضور فیزیکی همکاران برای انجام امور حفاظت فیزیکی و برخی امور خدماتی و حفاظت تاسیساتی دانشگاه و به تعداد و ساعات لازم اجباری است. در دیگر موارد حضور فیزیکی دو سوم کارکنان هر حوزه در محیط کار در هر نوبت کاری به تشخیص مدیر حوزه مربوطه ممکن خواهد بود و پس از تأیید مدیریت امور اداری اجرایی می گردد. برای این دسته از همکاران ساعت کار حضوری در دانشگاه از ۷:۴۵ صبح لغایت ۱۴:۳۰ خواهد بود. دورکاری کارکنان محترم در دو روز متوالی مجاز نیست.

۲.کارکنانی که در حالت دورکاری هستند وفق دستور مقام مافوق باید به صورت تمام وقت در ساعات کاری معمول دانشگاه به انجام امور اداری و محوله بپردازند. مدیران حوزه ها مکلفند وظایف کاری عضو دورکار را تعیین و روند انجام کار و گزارش پیشرفت کار را شخصاً رصد نمایند.

۳. با توجه به ضرورت اتمام پروژه های حساس، رساله ها و پایان نامه های جاری دانشجویان نیازمند به ادامه کار در آزمایشگاه، ضرورت دارد کارشناسان آزمایشگاه ها به منظور تسریع امور، تمام وقت با هماهنگی مسئول مربوطه در محیط کار حضور یابند. ساعت ورود و خروج دانشجویان در محیط آزمایشگاهی باید از سوی کارشناس مربوطه بطور روزانه ثبت شود. در عین حال پذیرش جدید یا تمدید حضور دانشجویان در محیط دانشگاه، استفاده از فضای خوابگاهی یا آزمایشگاهی و کارگاهی از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تا اطلاع ثانوی مستلزم دریافت مجوز های مربوطه با توجه به شرایط جدید است.

۴.رعایت کلیه اصول بهداشتی مورد تأکید ستاد ملی مبارزه با بیماری های همه گیر مورد انتظار است، در صورت مشاهده هر گونه تخلف برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد. برگزاری جلسات حضوری صرفا با رعایت پروتکل ها از جمله شرایط محل جلسه و تعداد نفرات در وضعیت های مختلف ضروری است (در شرایط زرد حداکثر تعداد افراد در جلسات ۳۰ نفر است).

۵. افراد دارای بیماری های زمینه ای خاص هستند پس از تأیید پزشک معتمد با نظر حوزه محل خدمت و پس از بررسی و تأیید مدیر امور اداری دانشگاه از رعایت الزام حضور مستثنی هستند.

۶. کارکنانی که خود یا بستگان درجه ۱ آنها که در تماس مستقیم با مبتلایان به بیماری های تنفسی (کووید ۱۹) هستند موظف به اعلام شرایط خود با تکمیل فرم اظهاری سلامت به مدیر امور اداری هستند.

۷.نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر هر واحد است، در ضمن مدیریت امور اداری، دفتر نظارت و ارزیابی و حراست دانشگاه  نیز بر آن امور نظارت خواهد داشت. تاریخ برگزاری اطلاعیه : 12 / 11 / 1399
 ارسال کننده :   روابط عمومی