دانشکده : مهندسی آب و خاک
 گروه آموزشی : مديريت منابع خاک

 مرتبه علمی : استاد
 پست الکترونیک : fkhormali@gau.ac.ir

 رزومه فارسی :   دریافت فایل
 رزومه انگلیسی (CV) : 

 آخرین مدرک تحصیلی : دكترا

 مدارک تحصیلی : 
1 - مقطع کارشناسی (دانشگاه شيراز ، رشته خاكشناسي ، کشور ايران ، 1370 تا 1374)
2 - مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه شيراز ، رشته پيدايش و رده بندي خاك ، کشور ايران ، 1374 تا 1376)
3 - مقطع دکتری (دانشگاه شيراز ، رشته پيدايش و رده بندي، كاني شناسي و ميكرومورفولوژي خاك ، کشور ايران ، 1376 تا 1382)

 آشنایی با زبان های خارجی : 

انگليسي


 علایق پژوهشی : 

پیدایش و تشکیل خاک، میکروپدولوژی و مینرالوژی رس،لس-پالئوسول،کربنات کلسیم پدوژنیک.
 مقالات چاپ شده در نشریات : (54 مورد)

بررسی تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی حرارتی و رنگ سنجی در یک توالی لس- پالئوسول، شرق استان گلستان، ایران
Investigating Temperature-dependent Magnetic Susceptibility And Color Measurement Changes In A Loess-paleosol Sequence, Northern Golestan Province, Iran
 عنوان نشریه (فارسی) : مدیریت خاک و تولید پایدار
 Journal Title : مدیریت خاک و تولید پایدار
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- زانیار امیری 2- فرهاد خرمالی 3- مانفرد فرشن 4- مارتین کهل 5- کریستین زیدن
ویژگی‌های ژئوفیزیکی رسوبگذاری توالی لس- پالئوسول اواخر پلیستوسن، چنارلی، شمال شرق ایران
Geophysical Sediment Properties Of A Late Pleistocene Loess–paleosol Sequence, Chenarli, Northeastern Iran
 عنوان نشریه (فارسی) : کواترنری ریسرچ
 Journal Title : QUATERNARY RESEARCH
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- امین غفارپور 2- فرهاد خرمالی 3- حسین تازیکه 4- Martin Kehl 5- Christian Rolf 6- Manfred Frechen 7- Christian Zeeden
تأثیر توالی های مختلف پوسته های بیولوژیکی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در اراضی خشک
The Effect Of Different Sequences Of Biological Crusts On Soil Physicochemical Properties In Dry Land
 عنوان نشریه (فارسی) : فارسی ندارد
 Journal Title : Environmental Earth Sciences
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- بهناز آتش پز 2- فرهاد خرمالی 3- الهام ملک زاده 4- محسن سلیمان زاده
بررسی اثر توالی های مختلف پوسته های بیولوژیکی بر خواص بیوفیزیولوژیکی خاک حاصل از لس در مناطق نیمه خشک شمال ایران
Evaluating The Effect Of Different Sequences Of Biological Crusts On Loess Derived Soil Biophysiological Properties In The Semi‑arid Regions Of Northern Iran
 عنوان نشریه (فارسی) :
 Journal Title : Journal of Soil Science and Plant Nutrition
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1402
 نویسندگان : 1- بهناز آتش پز 2- فرهاد خرمالی 3- الهام ملک زاده 4- محسن سلیمان زاده
تاثیر تغییر اقلیم بر ذخیره کربن آلی خاک با استفاده از مدل Roth C در اراضی زراعی استان گلستان
The Effect Of Climate Change On Soil Organic Carbon Storage Using The Roth C Model In The Agricultural Lands Of Golestan Province
 عنوان نشریه (فارسی) : مهندسی زراعی
 Journal Title : مهندسی زراعی
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1401
 نویسندگان : 1- مریم سبطی 2- فرهاد خرمالی 3- افشین سلطانی 4- کامران افتخاری 5- عبدالعظیم قانقرمه 6- اسماعیل دردی پور
     

 مقالات ارائه شده در همایش ها : (10 مورد)

تغییرات رطوبت هولوسن ثبت شده در غرب آسیا توسط Almalou Peatland
Holocene Moisture Variation In West Asia Recorded By Almalou Peatland
عنوان همایش(فارسی) : 2nd international conference on Quaternary sciences
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- s Chen 2- j Chen 3- j Hou 4- Hossein Azarmdel 5- فرهاد خرمالی 6- Fahu Chen
تغییرات رطوبت هولوسن در غرب آسیای مرکزی خشک استنباط شده از سوابق لس از شمال شرق ایران
Holocene Moisture Variations In Western Arid Central Asia Inferred From Loess Records From Ne Iran
عنوان همایش(فارسی) : 2nd international conference on Quaternary sciences
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- Qiang Wang 2- Jiangtao Chen 3- فرهاد خرمالی 4- L Wang 5- H Xie 6- X Wang 7- W Huang 8- Fahu Chen
شاخص های ژئوشیمیایی ناحیه منبع و شدت هوازدگی برای توالی لس پالئوسول نکا-آبلو، شمال ایران
Geochemical Indicators Of Source Area And Weathering Intensity For The Loesspaleosol Sequence Of Nekaabelou, Northern Iran .
عنوان همایش(فارسی) : 2nd international conference on Quaternary sciences
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- Linda Maßon 2- Martin Kehl 3- Stephan Opitz 4- فرهاد خرمالی
توالی لس- پالئوسول بیش از 23000 سال پیش در گرگان
Loess-paleosol Sequence Over 23,000 Years Ago In Gorgan
عنوان همایش(فارسی) : 2nd international conference on Quaternary sciences
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- Sahar Maleki 2- Ghasem Azizi 3- فرهاد خرمالی 4- Martin Kehl 5- Manfred Frechen 6- Reza Shahbazi 7- Homa Rostami
رکوردهای مغناطیسی سنگی سکانس های لس- پالئوسول بلوچ آباد، شمال ایران
Rock Magnetic Records Of Baluchabad Loess-paleosol Sequences, Northern Iran
عنوان همایش(فارسی) : 2nd international conference on Quaternary sciences
 تاریخ ارائه (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- Zaniar Amiri 2- فرهاد خرمالی 3- J-D Huxol 4- Christian zeeden 5- Christian Rolf 6- Manfred Frechen
     

 کتاب ها : (2 مورد)

نقشه برداری رقومی مواد آلی خاک در منطقه ای تپه ماهوری از شمال شرق ایران
Digital Soil Mapping Of Organic Carbon At Two Depths In Loess Hilly Region Of Northern Iran
ناشر : Elsevier
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1400
 نویسندگان : 1- صدیقه ملکی 2- فرهاد خرمالی 3- Songchao Chen 4- حمید رضا پورقاسمی 5- محسن حسینعلی زاده
مروري بر فرسايش خندقي و تخريب سرزمين در ايران
A Review On The Gully Erosion And Land Degradation In Iran
ناشر : springer
 تاریخ چاپ (شمسی) : 1398
 نویسندگان : 1- محسن حسینعلی زاده 2- محمد علينژاد 3- علی محمدیان بهبهانی 4- فرهاد خرمالی 5- نرگس كريمي نژاد 6- حميدرضا پورقاسمي
 پایان نامه های ارشد و دکتری : (1 مورد)

تفسیر اقلیمی توالیهاي لس-خاك قدیمی در دو منطقه چنارلی و مبارك آباد در استان گلستان.
Climate Interpretation Of Loess-paleosol Sequences At Chenarli And Mobarakabad, Golestan Province.
 دانشجو : امین غفارپور
 مقطع : دکتری
1- فرهاد خرمالی (راهنمای اصلی) 2- حسین تازیکه (مشاور) 3- مانفرد فرشن (مشاور) 4- مارتین کهل (مشاور) 5- علیرضا کریمی (داور خارجی) 6- مصطفی رقیمی (داور خارجی) 7- فرشاد کیانی (داور داخلی)
 جوایز و نشان های علمی : (2 مورد)

پژوهشگر برتر بین الملل
Outstanding International Researcher
عنوان (انگلیسی) : Outstanding International Researcher
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- فرهاد خرمالی
 دانشگاه
بورس آکادمی علوم چین
Pifi Scholarship
عنوان (انگلیسی) : Pifi Scholarship
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- فرهاد خرمالی
 آکادمی علوم چین
 سایر فعالیت های ترویجی و بین المللی و کارآفرینی : (14 مورد)

سخنرانی علمی-سخنرانی علمی/خارج دانشگاه
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- فرهاد خرمالی
 گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم
سایر فعالیت های بین المللی-سایر فعالیت های بین المللی/
 تاریخ (شمسی) : 1395
 1- فرهاد خرمالی
 
سایر فعالیت های بین المللی-سایر فعالیت های بین المللی/
 تاریخ (شمسی) : 1398
 1- فرهاد خرمالی
 رئیس موسسه فلات تبت چین
برگزاری همایش بین المللی-برگزاری همایش بین المللی سطح 1/دبیر
 تاریخ (شمسی) : 1400
 1- فرهاد خرمالی
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
انتشارات-سردبیری/کشوری
 تاریخ (شمسی) : 1399
 1- فرهاد خرمالی
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
     


 سوابق اجرایی : 

مدیرگروه همکاری‌های علمی و بین المللی، عضو  هیات مدیره انجمن کواترنر ایران، عضویت در هیات تحریریه نشریه اب و خاک فردوسی مشهد، عضو انجمن علوم خاک ایران، عضو شورای راهبردی آینده نگاشت تعالی دانشگاه، سردبیر مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، رئیس پژوهشکده خاکهای لس.


 سوابق آموزشی : 
دانشجویان کارشناسي ارشد ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
پوريا پزشک نژاد
بررسي اثر نانو سيلسيم و اکتينوباکتري محرک رشد گياه بر روي رشد و جذب سيليسيم گياه گندم.
14022
2
فاطمه کفشگيري
فارسي: تاثير دقت نقشه خاک بر نتايج مدل SWAT جهت شبيه سازي هدرروي نيترات در حوضه آبخيز گرگانرود
14002
3
مهديه قاسمي
بازسازي تغييرات اقليمي اواخر پليستوسن با استفاده از شواهد صدف نرم تنان زميني (سکانس لسي سعدآباد-گرگان)
14002
4
ندا برنجي
بررسي قابليت رس¬هاي قرمز در بهبود خواص بنتونايت به عنوان ماسک صورت در کاهش آلودگي پوست و محافظت از اشعه مادون قرمز
14002
5
ايمان ظاهرسرابي
بررسي روشهاي افزايش مقاومت خاکهاي لسي جهت جلوگيري از فرونشست آنها با استفاده از روش هاي زيستي و اصلاحگرهاي معدني
14001
6
حميده ميرزائي راد
تاثير سيلاب بر شاخص هاي کيفيت خاک در اراضي کشاورزي حاشيه گرگانرود
13972
7
عادله مومن
ژئوشيمي خاک هاي تشکيل شده از مواد مادري لسي در طول يک گراديان بارندگي در استان گلستان
13972
8
خالد احمد يعقوبي
معالعه تاثير کمپوست وزئولايت برميزان فرسايش پذيري يك خاک لسي تحت شرايط باران شبيه سازي شده
13962
9
ندا کوهکن
بررسي تاثير توالي هاي پوسته هاي زيستي بر کيفيت خاك هاي شبه لسي آلاگل شمال استان گلستان
13962
10
فائزه شهپوري
مطالعه تشکيل و تکامل خاک هاي ديرين دفن شده اواخر پليستوسن‌ به منظور بازسازي تحول زمين نماها در لس هاي اطراف گرگان
13962
1 2 3
دانشجویان دکتري تخصصي ناپيوسته

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پروپوزال
شماره ترم
1
ليلا رسولي
ساختار توالي‌هاي لس- پالئوسول و ديناميک منظر در سکانس سعدآباد(3) در منطقه خزر در پليستوسن
14022
2
يلدا محمداسمعيل تبار نشلي
بررسي تاثير خاکورزي حفاظتي بر خصوصيات منافذ خاک با استفاده از اسکن سه بعدي و روش داده کاوي
14021
3
هادي مجدي
پيش‌بيني تغييرات مکاني خصوصيات خاک با استفاده از نقشه‌برداري رقومي در منطقه تايباد، استان خراسان رضوي
14021
4
رقيه کريم پور
پدوژنز و تجمع لس در حوضه خزر درمنطقه سعدآباد 3 در اواخر کواترنر
14021
5
مريم سبطي
مدلسازي تغييرات کربن آلي خاک تحت تاثير تغيير اقليم در رسوبات لسي استان گلستان
14012
6
ليدا پيري مقدم
تاثير ويژگي هاي نيمرخي و تکاملي خاک در بروز پديده واگرايي در تيپ هاي مختلف خاک هاي لسي استان گلستان
14011
7
زهرا احمدي
مطالعه کاني‌هاي رسي خاک‌هاي برجاي مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري در کرمان با راهبرد اکتشافي
14011
8
بهناز اتش پز
مطالعه تاثير توالي، درجه توسعه و تکامل پوسته هاي زيستي بر روي پارامترهاي کيفيت خاک هاي لسي در منطقه اينچه برون گلستان
14002
9
فائزه طالبي
مطالعه توالي لس- پالئوسول جنوب تاجيکستان به منظور بازسازي اقليم گذشته
14001
10
مريم امامي
نقشه برداري رقومي برخي از ويژگي‌هاي خاک با استفاده از مدل‌هاي يادگيري ماشين در شمال استان گلستان. ايران.
14001
1 2 3
پژوهشگر پسادکتری دروس ارائه شده : 

نیمسال 14002

1 - پيدايش خاک ((خرمالي) شنبه 08:00 - 10:00 **)
2 - جغرافياي خاکهاي ايران و جهان ((خرمالي) شنبه 13:00 - 15:00 401 **)
3 - رده بندي خاکها ((خرمالي) شنبه 10:00 - 12:00 402 ** (خرمالي) يکشنبه (عملي) 15:00 - 17:00 **)
4 - کاني شناسي نوري ((خرمالي) دوشنبه 08:00 - 10:00 ** (خرمالي) دوشنبه 13:00 - 15:00 316 **)
5 - کانيهاي رس ((خرمالي) شنبه 15:00 - 17:00 ** (خرمالي) يکشنبه 10:00 - 12:00 324 **)

نیمسال 14001

6 - زبان تخصصي ((خرمالي) شنبه 08:00 - 10:00 402 **)
7 - ژئومورفولوژي خاک ((خرمالي) دوشنبه 08:00 - 10:00 114 ** (خرمالي) دوشنبه 15:00 - 17:00 **)
8 - کاربرد ايزوتوپها در علوم خاک ((خرمالي) سه شنبه 15:00 - 17:00 401 **)


 کتاب ها، مقالات و همایش ها : 
کتاب های ترجمه شده
موردی یافت نشد .


کتاب های تالیف شده
ردیف
عنوان کتاب
مولف
سال انتشار
محل انتشار
1
کانی های رس، ویژگیها و شناسایی
فرهاد خرمالی، علی ابطحی و حسین تازیکه
1390
انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


مجلات داخلی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
بررسی فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی
خورمایی،کیانی، خرمالی
نشریه آب و خاک.
eng
1395
2
شکل های مختلف پتاسیم خاکهای مناطق توتون کاری
قلی زاده، کریمی، خراسانی، خرمالی
پژوهشهای حفاظت آب و خاک
far
1395
3
بررسي تاثير موقعيت فرم اراضي و عمق سفره آب زيرزميني در تشكيل خاكهاي مالي سولز در ايستگاه تحقيقاتي خركه، استان كردستان
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(4) 13
far
1385
20-30
4
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك با توليد گندم در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته، استان گلستان
سارا محمد زمانی، شمس الله ایوبی و فرهاد خرمالی
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
(40)11
far
1386
79-92
5
برآورد مقدار ازت كل خاك به كمك مقدار ماده آلي با روشهاي كريجينگ، كوكريجينگ و كريجينگ-رگرسيون در بخشي از اراضي زراعي سرخنكلاته استان گلستان
شمس الله ایوبی، سارا محمد زمانی و فرهاد خرمالی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
4
far
1386
78-87
6
استفاده از تکنیک زمین آمار در تعیین مناسبترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین جهت برآورد مشخصه توپوگرافی LS مدل برآورد فرسایش RUSLEدر منطقه تاش علیا (استان گلستان)،
شمس الله ایوبی، فرهاد خرمالی و شعبان شتایی
مجله پژوهش و سازندگی
77
far
1386
122-129
7
بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي خركه كردستان
فرهاد خرمالی، کمال نبی اللهی، کامبیز بازرگان و کامران افتخاری
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
5
far
1386
46-54
8
تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاکهای شور
قانعی ، پاشایی، خرمالی و مساعدی.
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جلد 15، شماره 6، بهمن-اسفند
far
1387
9
ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت- سر آمل
امه هانی شالیکار، شمس ا... ایوبی، فرهاد خرمالی و رضا قربانی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شماره 4، بهمن-اسفند
far
1387
10
كاني شناسي خاكهاي با مواد مادري لسي در دو منطقه از استان گلستان (هوتن و گرگان)
حسن امینی جهرمی، محمد یوسف ناصری، فرهاد خرمالی و سید علیرضا موحدی نائینی
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جلد 15، شماره 5، آذر-دی
far
1387
1 2 3 4 5 6 7 8


مجلات خارجی
ردیف
عنوان مقاله
نویسندگان
عنوان مجله
شماره
زبان
سال
صفحه مربوطه
1
Genesis and morphological characteristics of Mollisols formed in a catena under water table influence in southern Iran
Abtahi, A., and F. Khormali
Soil Sci., Plant Anal
32
eng
2001
1643-1658
2
Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semiarid soils of Fars Province, Southern Iran
Khormali, F., and A. Abtahi
Clay Minerals
38
eng
2003
511-527
3
Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semi-arid regions of Southern Iran
Khormali, F., A. Abtahi, S. Mahmoodi, and G. Stoops
Catena
53 (3)
eng
2003
273-301
4
Late Mesozoic-Cenozoic clay mineral successions of Southern Iran and its paleoclimatic implications
Khormali, F., A. Abtahi and H.R. Owliaie
Clay Minerals
40
eng
2005
191-203
5
Variations in soil properties as affected by deforestation on loess-derived hillslopes of Golestan Province, northern Iran
Khormali Farhad, Reza Ghorbani, and Rahim Amoozadeh Omrani
Sociedade & Natureza, Uberlândia, Brazil
eng
2005
440-445
6
Forms of potassium as a function of clay mineralogy and soil development
Nabiollahy K., Khormali F., Bazargan K., and Sh. Ayoubi
Clay Minerals
41
eng
2006
739-749
7
Micromorphology of calcitic features in highly calcareous soils of Fars Province, Southern Iran
Khormali, F., A. Abtahi, and G. Stoops
Geoderma
132
eng
2006
31-46
8
Spatial variability of some soil properties for site specific farming in northern Iran
Ayoubi, Sh., Mohammad Zamani, S., and Khormali F
International Journal of Plant Production
1(2)
eng
2007
225-236
9
Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran
Khormali, F., Sh. Ayoubi, F. Kananro Foomani, A. Fatemi, Kh. Hemmati
International Journal of Plant Production
1(1)
eng
2007
99-111
10
Morphology and micromorphology of paddy soils under different soil moisture regime and ground water table in Mazandaran Province, Northern Iran, Amol
Hassan Nejad H., Pashaee A., Khormali F., and M., Mohammadian
International of Journal of Soil Science
3(3)
eng
2008
149-156
1 2 3 4 5 6


همایش های داخلی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
بررسی خصوصیات تکاملی، فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی و مینرالوژیکی یک کاتنای مالی سول تشکیل شده تحت تأثیر تغییرات سطح ایستابی در منطقه داراب واقع در استان فارس
ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
eng
1378
2
مطالعه و بررسی خصوصیات ژنتیکی و مینرالوژیکی خاک تحت شرایط مواد مادری آهکی در سه منطقه مختلف واقع در استانهای فارس، بوشهر و خوزستان
. ششمین کنگره علوم خاک ایران، مشهد.48-51
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1378
3
مطالعه ارتباط فیزیوگرافی و منشأ کانی فیبری پالیگورسکیت به کمک میکروسکوپ الکترونی (TEM) در منطقه دشت داراب استان فارس
هفتمین کنگره علوم خاک ایران، شهر کرد.171-173
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1380
4
منشأ و پراکنش کانی های رسی در خاکهای مناطق اقلیمی مختلف استان فارس
هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت.
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1382
5
میکرومورفولوژی افق آرجلیک خاکهای آهکی استان فارس
هشتمین کنگره علوم خاک ایران، رشت.
فرهاد خرمالی، علی ابطحی و شهلا محمودی
far
1382
6
، تغيير و تحول در خصوصيات فيزيكو شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي با مواد مادري لسي در ارتباط با موقعيت هاي مختلف ژئومورفيك در دو منطقه با اقليم هاي متفاوت در استان گلستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران، 344-345
حسن امینی جهرمی، محمد یوسف ناصری، فرهاد خرمالی و سید علیرضا موحدی نائینی
far
1384
7
بررسی میکرومورفولوژیکی اشکال مختلف کربنات کلسیم ثانویه در توالی لس-پالئوسل منطقه ناهارخوران گرگان،
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
رضا قازانچایی، عباس پاشایی اول، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
far
1384
8
بررسي تحول کانيهاي رسي و ارتباط آن با شکلهاي مختلف پتاسيم در ايستگاه تحقيقاتي خرکه استان کردستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و کامبیز بازرگان
far
1384
9
بررسي تاثير موقعيت فرم اراضي و عمق سفره آب زير زميني در تشکيل خاکهاي مالي سولز در ايستگاه تحقيقاتي خرکه-استان کردستان
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
کمال نبی اللهی، فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
far
1384
10
مطالعه ميكروسكوپي شکل هاي پدوژنيك كربنات كلسيم در خاكهاي خشك و نيمه خشك جنوب ايران
نهمین کنگره علوم خاک ایران، تهران
فرهاد خرمالی و علی ابطحی
far
1384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


همایش های خارجی
ردیف
عنوان
عنوان همایش
نویسندگان
زبان
تاریخ
کشور
شهر
1
The Agh Band loess-paleosol sequence
EGU
Lauer T, Frechen M,Vlaminck S, Kehl M, Sharifi J, Rolf C, Khormali F
eng
2016
2
Comparison of different landform classification
EGU
Hofmeister D, Kramm T, Curdt C, Maleki S, Khormali F, Kehl M
eng
2016
3
Micromorphology, geochemistry and mineralogy of…Aeolian deposits in earth
Khormali, Taheri, Wang, Amini, Wei, Kehl, Frechen, Chen
eng
2015
4
The lower Pleistocene loess-paleosol
Aeolian deposits in earth.
Wang, wei, Taheri, Khormali, Dankolova, Chen
eng
2015
5
Soil Formation along a Catena in South-Eastern Caspian Sea Lowland
13th World Congress of Soil Science
Gholizadeh, Khormali, Amini, Kiani.
eng
2014
6
Weathering of Palygorskite in the Rhizosphere of Rapeseed
13th World Congress of Soil Science
Khormali,Hashemi,Dordipour,Ebrahimi
eng
2014
7
. Soil Genesis on Different Slope Positions in a Loess Hillslope in Golestan Province, Iran.
13th World Congress of Soil Science.
Mohammadi, Khormali*, Bameri, Maleki, Barani,Kiani.
eng
2014
8
Effect of Slope Aspect on Soil Formation on a Loess Hillslope in Golestan Province, Iran
13th World Congress of Soil Science.
Khormali*, Mohammadi Maleki
eng
2014
9
Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran
ISLSCE
Karimi, Soudmand, Khormali, F
eng
2014
10
Current German-Iranian research on Northern Iranian loess and its palaeoclimatic implications
ISLSCE
Kehl, Lehndorff, Frechen, Khormali, F
eng
2014
1 2 3 4 5 6 7 طرح های تحقیقاتی و اختراعات : 
طرح های تحقیقاتی
ردیف
عنوان طرح
مجری
همکاران
سال
محل اجرا
نوع
1
منشأ و پراكنش كانيهاي رسي در لندفرمهاي مختلف سه حوزه آبخيز شرق استان گلستان
فرهاد خرمالی
رضا قرباني و رحيم عموزاده عمرانی
83-84
استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
2
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، كاني شناسي و تكامل خاكهاي شور و سديمي در سري هاي غالب اين خاكها در استان گلستان
فرهاد خرمالی
1384-1385
استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
3
مطالعه كاني هاي رسي در سنگهاي مادري البرز شرقي وكپه داغ به عنوان منشا كانيهاي رسي خاكها
فرهاد خرمالی
آرش امینی و شمس الله ایوبی
1384-1385
داخلی(داخل دانشگاه)
4
بررسي پيدايش خاكهاي شور و سديمي و مطالعه تغييرات مكاني شوري و سديمي و گونه هاي گياهي طبيعي مقاوم در خاكهاي مزرعه دانشگاه علوم كشاورزي گرگان
فرهاد خرمالی و شمس الله ایوبی
کامبیز مشایخی و رحيم عموزاده عمرانی
1384-1385
دانشگاه علوم كشاورزي گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
5
بررسی اثرات کاربری های مختلف بر برخی کیفیات خاک در اراضی شیب دار منطقه شصت کلای شهرستان گرگان
شمس الله ایوبی
فرهاد خرمالی
1384-1385
گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
6
بررسی منابع بومی ماسه سنگ گلوکونیتی از لحاظ توانایی عرضه پتاسیم و مطالعه هوادیدگی شیمیایی و بیولوژیک آن توسط روشهای کانی شناسی و میکروسکوپی
فرهاد خرمالی
اسماعیل دردی پور، آرش امینی، محمد عجمی و رضا قربانی
1387-1388
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
7
پیش بینی مکانی تولید جو و مولفه های عملکرد آن با استفاده از خصوصیات خاک مزرعه علوم زراعی واقع در منطقه آق قلا استان گلستان
شمس الله ایوبی
فرهاد خرمالی و کامبیز مشایخی
1385-1386
آق قلا - استان گلستان
داخلی(داخل دانشگاه)
8
بررسی قابلیت استفاده و فرمهای مختلف پتاسیم خاک در منطقه گرگان
اسماعیل دردی پور
فرهاد خرمالی و محمد زمان علاء الدین
1385-1386
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
9
دیرینه شناسی، بیواستراتیگرافی و بازسازی محیط رسوبی نهشته های محدود مرز کامبرین- اردویسین در کوه های سالوک، جنوب بجنورد، شمالشرق ایران
منصوره قبادی پور
آرش امینی، لئونید پوپوف، فرهاد خرمالی و حسن احمدی
85-86
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
داخلی(داخل دانشگاه)
10
خاکهای لسی: نقش اقلیم و انسان در تکامل، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی
فرهاد خرمالی
86-87
داخلی(داخل دانشگاه)
1 2


اختراعات یا ابتکارات ثبت شده
موردی یافت نشد .
 جوایز و بورس ها : 

ردیف
عنوان
اهدا كننده
سال دريافت
1
پژوهشگر برگزیده
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
1385
2
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1390
3
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1389
4
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1386
5
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1392
6
پژوهشگر برگزیده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی گرگان
1385