عنوان خبر تصویری :  افتتاح سه طرح فناوری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دانشگاه ـ 18 آبان 1400


متن خبر :   

سه طرح فناوری دانشگاه شامل خط تولید نیمه صنعتی محصولات لبنی سالم وابسته به مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه، کارگاه تحقیقات و تکثیر زالوی طبی شرکت رشد فناورانه کاسپین و سالن پرورش و فرآوری شرکت زیست فناوری ورجاوند هیرکان با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.


تعداد تصاویر :  31 مورد