عنوان خبر تصویری :  آغاز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان به صورت حضوری در دانشگاه ـ مهر ماه 1401


متن خبر :   

عکس: رضا قلیش‌لی ـ روابط عمومی دانشگاه
 


تعداد تصاویر :  20 مورد