عنوان خبر تصویری :  آئین تکریم و معارفه معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ـ 24 اسفند 1399


متن خبر :   

آئین تکریم و معارفه معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با حضور رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اعضای هیأت رئیسه، روسای دانشکده‌ها، مدیران ستادی و جمعی از همکاران، بیست و چهارم اسفندماه، در سالن خلیج فارس برگزار شد که طی آن از زحمات دکتر ابوطالب هزارجریبی تقدیر و دکتر محمدرحیم فروزه دراین سمت معارفه شد.


تعداد تصاویر :  6 مورد