شرح وظایف


شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه.

 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.

 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع

 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 • جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهادشده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی دانشگاه

 • دفاع از بودجه پیشنهادشده در مراجع رسیدگی

 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه‌ماهه به واحدهای دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.

 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی.

 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به‌منظور اعمال‌نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

 • بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آن‌ها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه

 • انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به‌منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های کار و تحول اداری و بهره‌وری

 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی مناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط

 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیئت امناء

 • بررسی پیشنهاد‌ها واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارش‌های لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها

 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور

 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان

 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط

 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1399 - 12:19