همکاران مدیریت


صدیقه عرب امیری

شرح وظایف: کارشناس مسئول برنامه‌ و بودجه

پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه‌ و بودجه

درجه تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد - محیط زیست

تلفن دفتر: 32235016-017 تلفن گویا: 2-32251701-017 داخلی 216

 

رضا امامی

شرح وظایف: کارشناس برنامه‌ و بودجه

پست سازمانی: حسابدار مسئول

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - مردم شناسی

تلفن دفتر: 32235016-017 تلفن گویا: 2-32251701-017 داخلی 216

 

معصومه چخماقی

شرح وظایف: کارشناس آمار و برنامه‌ریزی

پست سازمانی: کارشناس

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار - ریاضی

تلفن دفتر: 32229023-017 تلفن گویا: 2-32251701-017 داخلی 341

نسرین خاندوزی

شرح وظایف: کارشناس مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

پست سازمانی: کارشناس

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تلفن دفتر: 32235016-017 تلفن گویا: 2-32251701-017 داخلی 216

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 شهریور 1401 - 14:43