فن بازار (محمدرضا ایمان پور)


افزایش تناژ محصول کپور ماهیان چینی در استخرهاي پرورشی با استفاده از مبارزه بیولوژیکی، الگوي وزنی و آهک

افزایش تناژ محصول کپورماهیان چینی در مناطق شرقی استان

افزایش ماندگاري و کیفیت غذاي کنسانتره ماهیان با استفاده از ریزپوشاننده ها

ایجاد کارگاه زودبازده تکثیر و پرورش واریته هاي تزئینی گلدفیش

بهینه کردن روند رهاسازي بجه ماهیان خاویاري و استخوانی به گرگان رود

تشخیص زمان تزریق هورمون در ماهیان خاویاري با استفاده از روش

تکثیر کپور ماهیان (با تاکید بر گلدفیش) به میزان 4 بار در سال

تهیه جیره غذایی مناسب جهت تغذیه لالاروها و بچه ماهیان خاویاري

ساخت پلت هاي کلسترولی

غنی سازي ناپلی آرتمیا توسط اسیدهاي چرب غیر اشباع، ویتامین ها، پروبیوتیک ها و نانوذرات

کاهش زمان رسیدگی جنسی ماهیان به منظور بلوغ زودرس

معرفی بیهوش کننده امولسیون اسانس نعناع (کاروون) و متیل سالیسیلالات در ماهیان

معرفی و ساخت دستگاه جداکننده لالاروهاي با توانایی بالالا در رشد از سایر لالاروها

نگهداري کوتاه مدت و بلند مدت اسپرم ماهیان به منظور افزایش تولید تخم و لالارو

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 02 اسفند 1399 - 11:19