تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد - فارسی | En
  • نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سی و پنج رشته مهارتی و با در نظر گرفتن شرایط شیوع ویروس کرونا، به صورت غیرمتمرکز و غیر هم زمان، استانی و منوط به تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در مسابقات ملی مهارت می‌توانند با در نظر گرفتن محدودیت سنی مدارک لازم از […]