تاریخ : شنبه 04 بهمن - فارسی | En
  • به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی مسابقه کتابخوانی برگزار شد که اسامی برندگان این مسابقه اعلام و همچنین افرادی که بیشترین آمار استفاده از منابع کتابخانه در سال ۱۳۹۹را داشتند به عنوان کتابخوانان برگزیده دانشگاه معرفی شدند. درمسابقه کتابخوانی که با موضوع […]