آخرین همایش های تخصصی

آرشیو همایش‌ها

 پوستر همایش‌‌‌های دانشگاه

مزایای تحصیل در این دانشگاه

امکان ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه تا مقطع دکتری، ارائه خوابگاه دولتی به کلیه دانشجویان، اعطای انواع وام‌های تحصیلی، ازدواج، مسکن و…، اینترنت رایگان، امکانات ورزشی، پوشش بیمه رایگان، فراهم کردن بهتر اشتغال برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و… از جمله ویژگی‌های تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است.


 0 تعداددانشجویان
 0 تعداددانشکده‌ها
 0 تعدادگروه‌های‌آموزشی
 0 تعدادآزمایشگاه‌ها
 0 تعدادانجمن‌های‌علمی
 0 تعدادعرصه جنگل و مزارع آموزشی‌‌و‌پژوهشی
 0 تعدادنشریات
 0 تعداداساتید
 0 تعدادکتاب های چاپ شده


رتبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سطح ملی و بین المللی


Times Ranking


موسسه آموزش عالی تایمز
رتبه 1000-801 در سطح جهانی
رتبه 300-251 در بین دانشگاههای قاره آسیا
رتبه 22 در بین دانشگاهای پزشکی و غیر پزشکی کشور
Times Ranking


رتبه بندی موضوعی تایمز
رتبه 500-401 در زمینه علوم زیستی در سطح جهانی
ISC Ranking


ISC
رتبه یک کشور در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
SCImago Ranking


سایمگو
رتبه 3 خاورمیانه در شیلات
رتبه 4 خاورمیانه در صنایع غذایی
GreenMetric Ranking


گرین متریک
رتبه 424 جهان
رتبه 9 کشور