تاریخ : سه شنبه 14 مرداد - فارسی | En
  • آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز)، صبح پنج شنبه، نهم مردادماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعلام مطلب فوق گفت: آزمون دکتری (PhD) به صورت سراسری و به طور همزمان در ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه، نهم مردادماه در […]