تاریخ : شنبه 10 خرداد - فارسی | En
انتصاب رییس و دبیران جشنواره کارآفرینی در شیلات

رییس و دبیران جشنواره کارآفرینی در شیلات از سوی دکتر معیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب شدند.

بر طبق احکام صادر شده، دکتر بهاره شعبانپور به عنوان رییس جشنواره، دکتر سعید گرگین به عنوان دبیر علمی و دکتر حدیثه کشیری به عنوان دبیر اجرایی جشنواره مذکور منصوب شدند.

شایان ذکر است: جشنواره کارآفرینی در شیلات، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار خواهد شد.